Έως τις 14 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο φιλόδοξο πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward. Οι εταιρείες που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν τον έκτο κύκλο του προγράμματος, θα αποκτήσουν προοπτική για να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και κατ’ επέκταση να ενισχύσουν την ελληνική αγορά. Το πρόγραμμα παρέχει ολοκληρωμένη καθοδήγηση μέσω ενός δικτύου επιτυχημένων επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων στελεχών της αγοράς, εκπαιδευτικά σεμινάρια σε τομείς όπως η στρατηγική, η διαχείριση οικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού, το marketing και οι πωλήσεις, το branding και η επικοινωνία, πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με την Eθνική Τράπεζα, πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και δράσεις δικτύωσης τόσο με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, όσο και με άλλους επιχειρηματίες. Το πρόγραμμα OΠΑΠ Forward απευθύνεται σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκατ. ευρώ, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοποίησης. Έχει γίνει καλή δουλειά και μπράβο στον Οργανισμό για την πρωτοβουλία.