Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 4,1% τον Μάιο. Από 9,8% στο 10, 4% ανέβηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα.