Ο ηλεκτρονικός χάρτης καταστημάτων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Ο ταχύτατα εξελισσόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός των τραπεζικών εργασιών, αλλά κυρίως η ανάγκη σταθερής ενημέρωσης των συναλλασσομένων και η παροχή συγκεντρωτικής λειτουργικής πληροφόρησης αποτυπώνεται και στην σημαντικά εμπλουτισμένη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ). Μόλις προστέθηκε η δυνατότητα οι συναλλασσόμενοι να αναζητήσουν με εύκολο τρόπο τα τραπεζικά καταστήματα όλων των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας, με επακριβή καθορισμό θέσης, διεύθυνσης και τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ειδικότερα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (στη διεύθυνση https://www.hba.gr/info/hebicmap) καταγράφεται η συνολική παρουσία του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα και συγκεκριμένα τα καταστήματα και τα στοιχεία επικοινωνίας για κάθε κατάστημα καθώς και η προβολή του κωδικού HEBIC – Ηellenic Bank Indentification Code (επταψήφιος αριθμός που περιλαμβάνει τον τριψήφιο κωδικό της Τράπεζας και τον τετραψήφιο κωδικό του υποκαταστήματος).

Σύντομα θα αναρτηθεί και αντίστοιχος χάρτης με όλα τα ΑΤΜ που διαθέτουν οι τράπεζες στην χώρα μας, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όπου υπάρχει τραπεζικό κατάστημα υπάρχει και ΑΤΜ.Ταυτόχρονα θα υπάρξει και ειδική εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα.

Όπως έχουν αναφέρει στις ανακοινώσεις τους οι τράπεζες και επισημαίνουν με δηλώσεις τους διοικητικά τους στελέχη, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ψηφιακού τους μετασχηματισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης των στρατηγικών τους σχεδίων, συνδυάζοντας την ισχυρή παρουσία σε όλα τα εναλλακτικά ψηφιακά δίκτυα, όπως internet και mobile banking, ταυτόχρονα με τον εκσυγχρονισμό του φυσικού τους δικτύου καταστημάτων.

Κεντρικός σχεδιασμός όλων των τραπεζών είναι το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών να μπορεί να πραγματοποιηθεί από τα ψηφιακά δίκτυα και τα ΑΤΜ, με το δίκτυο των φυσικών καταστημάτων να αποκτά ενισχυμένο ρόλο στον τομέα συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο προς τα νοικοκυριά όσο και προς τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Στο πλαίσιο αυτό σε εξέλιξη βρίσκεται διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού τους.

πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ