Το κλείσιμο ενός ιστορικού κύκλου λειτουργίας 50 ετών αποτελεί ταυτόχρονα την αφετηρία για ένα καινούργιο, ακόμη πιο συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της ενέργειας

Με βήμα γοργό «η Motor Oil μετασχηματίζεται σε έναν όμιλο εταιρειών, με άξονα δραστηριοτήτων την παροχή πράσινων μορφών ενέργειας, μειώνοντας διαρκώς το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της», επισημαίνεται στην επετειακή, πολυσέλιδη έκδοση, που λάβαμε πριν από λίγο καιρό, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση της Motor Oil:«Από το 2000 έως και το 2021, οι αμιγώς περιβαλλοντικού χαρακτήρα επενδύσεις ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Καμία άλλη ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα», τονίζει ο όμιλος, «δεν διαθέτει σχεδόν το 45% του συνολικού επενδυτικού προγράμματός της για να κάνει πράξη το όραμα για μια βιώσιμη ανάπτυξη».

Βέλτιστο αποτέλεσμα

Ο όμιλος αυτοπροσδιορίζεται «ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης»,καθώς «προϊόντος του χρόνου έχει δομήσει ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό σύστημα, στο οποίο ενσωματώνονται όλες οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ). Αυτός είναι και ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος προκειμένου να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα, ως προς τη μεγιστοποίηση του βαθμού απομάκρυνσης ρυπογόνων στοιχείων (όπως π.χ. το θείο) και ως προς την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης ενέργειας για τις επιμέρους Μονάδες Παραγωγής του διυλιστηρίου».

Σταχυολογούμε από την ενότητα «περιβάλλον και ενεργειακή μετάβαση»:

·       «Κατά τη διάρκεια μίας και μόνης χρονιάς, το 2021, η Motor Oil προχώρησε στην υλοποίηση ενός ογκώδους προγράμματος επενδύσεων σε αμιγώς περιβαλ­λοντικά έργα, ύψους 152 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη “πράσινη” επένδυση στον τομέα της βιωσιμότητας και της αειφορίας αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών επενδύσεων για το έτος αναφοράς».

·       Έναν χρόνο πριν, το 2020, «διέθεσε 30 εκατ. ευρώ ειδικά για τη βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων. Η συγκεκριμένη επένδυση ήταν η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ στην Ελλάδα για τον σκοπό αυτόν. Επιπλέον,ο ετήσιος προϋπολογισμός για έργα καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού σε επίπεδο ομίλου, το 2021 αντιστοιχούσε περίπου στο 11% του χαρτοφυλακίου πληροφορικής».

Στρατηγικές επενδύσεις

Παράλληλα,πραγματοποιούνταιστρατηγικέςεπενδύσειςκαι ο όμιλος αναπτύσσεται στον κλάδο του ηλεκτρισμού, των Ανανεώσι­μων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των εναλλακτικών καυσίμων.Ενδεικτικά:To 2018 αποκτάται το 90% της εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος NRG TRADINGHOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Το 2019,ο όμιλος εισέρχεται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μέσω της θυγατρικής TEFORTO HOLDINGS LTD, η οποία διαθέτει χαρτοφυλάκιο τριών αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 9,4 MW. Την ίδια χρονιά εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά στο διυλιστήριο. Το 2020 αυξάνεται η δυναμικότητα παραγωγής υδρογόνου του διυλιστηρίου. Το 2021 η θυγατρική nrgκάνει το ταξίδι της ηλεκτροκίνησης πραγματικότητα με την ανάπτυξη εκτενούς δικτύου ταχυφορτιστών (incharge) σε όλη τη χώρα. Το 2022,η nrg προχώρησε στην εξαγορά του 60% της εταιρείας AutomotiveSolutions – σημαντικού παίκτη στον τομέα της ηλεκτροκίνησης Με την εξαγορά αυτή, η nrg εδραιώνει τη θέση της ως πρωτοπόρος εταιρεία ενέργειας στον χώρο του e-mobility και της βιώσιμης μικροκινητικότητας. Ο όμιλος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην κυκλική οικονομία. Η LPC είναι μια εταιρεία κατεξοχήν προ­σανατολισμένη στην κυκλική οικονομία, καθώς βασικό αντικείμενό της είναι η απευθείας συλλογή Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από την Ελλάδα, ενώ παράλληλα εμπλέκεται στη συλλογή και από άλλες χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Το 2022 πραγματοποιείται η εξαγορά της VERD, που δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση βρώσιμων ελαίων και στην παραγωγή βιοκαυσίμων, αλλά και της THALIS, που παρέχει ολοκληρωμένες, βιώσιμες και καινοτόμες λύσεις στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Καινοτόμες τεχνικές

Η στρατηγική της Motor Oil για την απανθρακοποίηση, επι­γραμματικά, περιλαμβάνει μέτρα όπως: «την επιχειρησιακή αριστεία του διυλιστηρίου, την ανάπτυξη συστημάτων ΑΠΕ και μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, τις καινοτόμες τεχνικές επεξεργασίας και τις εφαρμογές ψηφια­κής τεχνολογίας, την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης με αύξηση του αριθμού των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, την προσφορά διαφοροποιημένων υπηρεσιών και προϊόντων στο «Πρατήριο του Μέλλοντος», την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (ηλιακή και αιολική), την ενεργειακή μετάβαση μέσω μονά­δων CCGT (Combined Cycle Gas Turbine) και FSRU (Floating Storage Regasification Unit),την παραγωγή υδρογόνου (μπλε και πράσινου), την παραγωγή συνθετικών καυσίμων, προηγμέ­νων και ανακυκλωμένων καυσίμων και τα έργα δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα».

Ο όμιλος «ενστερνίζεται πλήρως τη στοχοθεσία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. εφαρμόζοντας μια επιθετική πολιτική, με ογκώδεις επενδύσεις σε όλους τους επιμέρους τομείς της παραγωγής καυσίμων στο διυλιστήριο – ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά το υδρογόνο, το στοιχείο-κλειδί για τον πράσινο μετασχηματισμό και την ενεργειακή μετάβαση προς ένα ουδέτερο περιβαλλοντικό ισοζύγιο».

Αντί επιλόγου, παραθέτουμε σημεία από το μήνυμα –στο προλογικό σημείωμα της έκδοσης– του αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη: Θέλω, με την ευκαιρία της επετείου των 50 χρόνων, να αναφερθώ στην ψυχή της εταιρείας, τους εργαζομένους. Η ασφάλεια και η φροντίδα τους είναι αδιαπραγμάτευτη αρχή μας. Ο καθένας από το πόστο του έπαιξε τον δικό του ρόλο για να φτάσει η Motor Oil εδώ που βρίσκεται σήμερα. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στη Motor Oil δεσμευόμαστε πως δεν θα σταματήσουμε να επιδιώκουμε τη βελτίωση σε όλα τα επίπεδα. Έχοντας πυξίδα τη γνώση και την εμπειρία που αποκτήσαμε μέσα στα χρόνια: Αναβαθμίζουμε σταθερά τις υπηρεσίες μας, προσαρμοζόμαστε στους καιρούς με  αποφασιστικότητα, δημιουργούμε αξία με υπευθυνότητα και συνέπεια. Αυτό θέλουμε να είναι το αποτύπωμά μας στην Ιστορία.

Εξαγωγές σε 70 χώρες

Η ημερομηνία 11/11/1972 σηματοδοτεί την αρχή της ιστορίας της Motor Oil: «Έναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου, με μονάδα διύλισης αργού πετρελαίου, μονάδα παραγωγής βασικών λιπαντικών, μονάδες ανάμειξης και συσκευασίας λιπαντικών».

Σήμερα, «ο όμιλος είναι καθ’ όλα έτοιμος να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος», αναφέρεται στην επετειακή έκδοση, για τα 50 χρόνια ζωής της Motor Oil: Το 2022, ο όμιλος είχε 92 επιμέρους εταιρείες, απασχολώντας άμεσα 3.000 μόνιμους εργαζομένους. Με τα εμβλήματα των θυγατρικών εταιρειών της Motor Oil λειτουργούν περισσότερα από 1.500 πρατήρια καυσίμων στην Ελλάδα καθώς και σε χώρες του εξωτερικού. Ο όμιλος διαθέτει παραρτήματα σε 8 διαφορετικά κράτη και πραγματοποιεί εξαγωγές συνολικά σε 70 χώρες, μέσω 13 κέντρων διανομής. Επιπλέον, η Motor Oil είναι ο μοναδικός παραγωγός Βασικών Ελαίων Λιπαντικών στην Ελλάδα και η πιο σύνθετη εταιρεία διύλισης πετρελαίου στη χώρα. Απόδειξη αυτού είναι ο υψηλός δείκτης πολυπλοκότητας Nelson (12,61), ο οποίος έχει απονεμηθεί στο διυλιστήριο της MotorOil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας από τον ομώνυμο διεθνή οργανισμό πιστοποίησης».

 

του Φίλη Καϊτατζή

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο