Σε φάση ουσιαστικής αναδιάρθρωσης για μείωση του λειτουργικού κόστους, προχωρά ο Όμιλος Interamerican, στοχεύοντας σε μια νέα δυναμική πορεία. Πιο συγκεκριμένα, προχωρούν οι διαδικασίες συγχώνευσης των Interamerican Ζωής, Interamerican Ζημιών και Ορίζων Γενικών Ασφαλίσεων με απορρόφηση του 100% των μετοχών των δύο τελευταίων από την πρώτη. Σημειώνεται ότι η Ορίζων διαθέτει μικτή άδεια δραστηριότητας, η οποία θα αξιοποιηθεί από την Interamerican Ζωής για τη μετατροπή της σε μεικτή εταιρεία Ζωής και Ζημιών, ενώ η  Interamerican Γενικών Ασφαλίσεων είχε στις 31 Μαρτίου 2023 περιουσιακά στοιχεία, ύψους 484,4 εκατ. ευρώ. Είναι σίγουρο ότι ο όμιλος μέσα από αυτήν την αναδιάρθρωση θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο και θα ενισχύσει τη θέση του στον ανταγωνισμό.