Ειδήσεις αναμένεται να βγάλει η γενική συνέλευση της HELLENIQ ENERGY, η οποία θα διεξαχθεί τη μεθεπόμενη Πέμπτη 15 Ιουνίου. Κατ΄ αρχάς θα ληφθούν αποφάσεις για τη διάθεση των κερδών της εταιρείας και για τη διανομή μερίσματος, ενώ θα γίνει και ο απολογισμός του 2022, με ταυτόχρονη έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Το κλίμα είναι εξαιρετικά θετικό και στην αγορά έχουν καλλιεργηθεί προσδοκίες για σημαντικές ανακοινώσεις. Για να δούμε…