Σχεδόν έναν μήνα πριν φθάσει ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ σε περίπου 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων, το έντυπο Ε9 εμπλουτίστηκε με νέους κωδικούς που αφορούν τα ημιτελή κτίσματα αλλά και όσους αποκτούν την πλήρη κυριότητα των ακινήτων.

Oι φορολογούμενοι διευκολύνονται στην ορθή αποτύπωση της περιουσιακής τους εικόνας, αποφεύγοντας λάθη που στοιχίζουν σε χρόνο και χρήμα, ενώ παράλληλα κερδίζουν εκπτώσεις στον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ που ειδικά για τα ημιτελή κτίσματα φθάνουν στο 60%.

Οι νέοι κωδικοί εφαρμόζονται για τις δηλώσεις 2023 και μετά, τις οποίες μπορούν να υποβάλουν οι φορολογούμενοι μέχρι τις 12 Απριλίου 2023, μετά και την παράταση που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών, ενώ με νέα νομοθετική διάταξη έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν, να διορθώσουν ή να διαγράψουν στοιχεία των ακινήτων τους, υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση εμπρόθεσμα μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2023.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μετά την έκδοση του λογαριασμού του νέου ΕΝΦΙΑ μπορούν να γίνουν αλλαγές στην περιουσιακή εικόνα των φορολογουμένων, οι οποίες ενδεχομένως θα «ξεφουσκώσουν» το εκκαθαριστικό.

Ειδικά για το έτος 2023, ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του που περιλαμβάνονται στη δήλωση του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (Α’ 312), εμπρόθεσμα μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2023. και να καταβάλει τον φόρο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των 10 ευρώ, μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024.

Σε τι αφορούν:

Οικόπεδα εντός ειδικών σχεδίων

Για δικαιώματα επί οικοπέδου ή γηπέδου τα οποία βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης μέχρι τη μεταβίβασή τους από τον φορέα της επένδυσης προς τρίτους, συμπληρώνονται επιπλέον στοιχεία για την ένταξή τους στο αντίστοιχο φορολογικό καθεστώς. Ειδικότερα, εάν πρόκειται για οικόπεδο στη στήλη 32 «Ειδική Κατηγορία» του Πίνακα 1 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 9, ενώ εάν πρόκειται για γήπεδο, στη στήλη 26 «Ειδική Κατηγορία» του Πίνακα 2 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 5.

Συνένωση ψιλής κυριότητας με επικαρπία

Δηλώνεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του επικαρπωτή για δικαιώματα ψιλής κυριότητας επί ακινήτων ή δικαιωμάτων επί ακινήτων που εξομοιώνονται φορολογικά με ψιλή κυριότητα.

Ημιτελή κτίσματα

Για δικαιώματα επί κτίσματος, μελλοντικού ή μη αποπερατωμένου, ανεγειρόμενης οικοδομής σε οποιοδήποτε στάδιο, εφόσον η μεταβίβαση έχει γίνει από κατασκευαστή, ο οποίος έχει υποχρέωση να το αποπερατώσει με βάση τον τίτλο κτήσης, στη στήλη 10 «Ειδικών Συνθηκών» του Πίνακα 1 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 89 «Κτίσμα μελλοντικό ή μη αποπερατωμένο που έχει αποκτηθεί από κατασκευαστή». Ειδικότερα, εφόσον κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής του κτίσματος (μελλοντικό κτίσμα), στη στήλη 9 «Κατηγορία Ακινήτου» του Πίνακα 1 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός που αναφέρεται σε οικόπεδο και στη στήλη 10 «Ειδικών Συνθηκών» του Πίνακα 1 συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 89. Από την κατασκευή του σκελετού του κτίσματος και μέχρι και το αντίστοιχο στάδιο αποπεράτωσης ανά κατηγορία ακινήτου (μη αποπερατωμένο κτίσμα), εφόσον το ακίνητο δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα και είναι κενό, συμπληρώνονται αθροιστικά οι ενδείξεις:

·       Στη στήλη 10 «Ειδικών Συνθηκών» του Πίνακα 1 αναγράφεται ο κωδικός αριθμός 89.

·       Στη στήλη 30 «Το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο» του Πίνακα 1 αναγράφεται η ένδειξη «όχι» για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, ή, αν αναγραφεί η ένδειξη «ναι», συμπληρώνεται ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

·       Στη στήλη 32 «Ειδική Κατηγορία» του Πίνακα 1 συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός 8 «Κενό Κτίσμα».

 

της Αμαλίας Κάτζου

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο