Σε περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής της ομάδας προχωρά η Attica Bank, υλοποιώντας το σχέδιο αναδιάρθρωσης και ανάπτυξής της στο πλαίσιο του 3ετούς επιχειρηματικού της πλάνου.

Η Attica Bank ανακοινώνει ότι τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού (Chief HR Officer) ανέλαβε από 13/3/2023 η κυρία Ιωάννα Τσίτουρα, ενώ τη θέση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και ΜΕΑ (Chief of Strategy & NPE) ανέλαβε από 15/3/2023 ο κ. Ευάγγελος Κανέλης.

Συνοπτικά βιογραφικά των νέων στελεχών της Attica Bank

Ιωάννα Τσίτουρα, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού (Chief HR Officer)

Η κυρία Ιωάννα Τσίτουρα αναλαμβάνει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού (Chief HR Officer) της Attica Bank. Έχει πολυετή εμπειρία ως Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας και του επιχειρείν, με ειδίκευση ιδιαίτερα στους τομείς ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και εταιρικών μετασχηματισμών. Προέρχεται από τον όμιλο ANTENNA, όπου από το 2021 κατείχε τη θέση της Group HR & Administration Services Director. Από τον Οκτώβριο του 2012 έως και το 2020 είχε αναλάβει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού της WIND Ελλάς. Προηγούμενα είχε εργαστεί σε μεγάλες εταιρείες όπως η Regency Entertainment, ο ΟΤΕ, η Unilever κ.ά. Είναι κάτοχος διπλώματος Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεταπτυχιακού διπλώματος MBA από το University of Wales, Ηνωμένο Βασίλειο.

Ευάγγελος Κανέλης, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και ΜΕΑ (Chief of Strategy & NPE)

Ο κ. Ευάγγελος Κανέλης αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και ΜΕΑ (Chief of Strategy & NPE) της Attica Bank, έχοντας εργαστεί επί σειρά ετών σε μεγάλες τράπεζες και συμβουλευτικές εταιρείες. Προέρχεται από την Εθνική Τράπεζα όπου από το 2019 κατείχε τη θέση του Επικεφαλής Στρατηγικών Συναλλαγών. Μεταξύ άλλων, συνέβαλε στο μετασχηματισμό της τράπεζας, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση στρατηγικών συναλλαγών με σκοπό τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Πριν από αυτό διετέλεσε χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε θέματα Risk and Finance στην EY, συνεργαζόμενος με τράπεζες στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Από το 2007 έως το 2015 εργάστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς στο Finance και κυρίως στο Capital Management. Είναι κάτοχος MSc στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά από το University of Southampton και BSc στα Οικονομικά από το University of Wales, Ηνωμένο Βασίλειο.