Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει στην αγορά η κίνηση του ΟΤΕ να εφαρμόσει μια επιθετική πολιτική μισθών, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση μιας εταιρείας, πρέπει να συνδυάζεται και με την επιβράβευση των εργαζομένων της.

Ο Όμιλος υπέγραψε τη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία προβλέπει σημαντικές αυξήσεις, οι οποίες φτάνουν έως και το 54% πάνω από το βασικό μισθό, καθώς και ένα γενναία πακέτο παροχών στους εργαζομένους του ΟΤΕ και της Cosmote. Το συνολικό ύψος του πακέτου οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 6,2 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος της ενίσχυσης θα είναι κλιμακωτό και θα φτάνει ακόμη και τα 1.000 ευρώ. Τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση θα λάβουν πολύτεκνοι εργαζόμενοι, όσοι είναι άτομα με αναπηρία, καθώς και όσοι έχουν ανάπηρα τέκνα.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, ανακοινώνοντας το πακέτο οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων, τους ευχαρίστησε για τη συμβολή τους στην ισχυροποίηση του ομίλου.