Ποια προϊόντα «βγάζουν» στην αγορά τα πιστωτικά ιδρύματα, ο στόχος του 3,1% και οι υβριδικές επενδυτικές λύσεις

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η μάχη των καταθέσεων μεταξύ των τραπεζών, καθώς στο «παιχνίδι» μπαίνουν και μικρότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανεβάζοντας τον πήχη των αποδόσεων ακόμη και στο 3,1%.

Αντίστοιχα, οι συστημικές τράπεζες προσελκύουν πελάτες με νέα προϊόντα αλλά και με υβριδικές επενδυτικές λύσεις που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις.

Η πιο πρόσφατη κίνηση ανήκει στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η οποία διαθέτει τις «Premium Προθεσμιακές Καταθέσεις» που προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια για καταθέσεις διάρκειας 12 και 24 μηνών και για ποσά που ξεκινούν από τα 250.000 ευρώ.

Αναλυτικά, οι «Premium Προθεσμιακές Καταθέσεις» παρέχουν τη δυνατότητα στον καταθέτη να «κλειδώσει» ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις, οι οποίες αυξάνονται σταδιακά, ανάλογα με τη διάρκεια της κατάθεσης, φθάνοντας έως και στο 3,10%.

Συγκεκριμένα, παρέχονται:

·       Το Premium 12 με σταθερό επιτόκιο 1,75% για όλη τη διάρκεια της κατάθεσης και καταβολή τόκων ανά τρίμηνο.

·       Το Premium 24 με κλιμακωτό επιτόκιο έως 3,10% με εξαμηνιαία καταβολή τόκων και μεικτό ετησιοποιημένο επιτόκιο 2,05%.

Αντίστοιχα, η Attica Bank προσφέρει προθεσμιακές καταθέσεις με αποδόσεις έως 2,30% για 24 μήνες στην απλή προθεσμιακή κατάθεση ανεξαρτήτως ποσού. Επίσης, η Τράπεζα ενίσχυσε περαιτέρω και τα προσφερόμενα επιτόκια στο προϊόν Attica Double Profit, που αφορά 6μηνη ή 12μηνη προθεσμιακή κατάθεση, η οποία συνδυάζει τη μηνιαία καταβολή τόκων και το διπλασιασμό της απόδοσης στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης.

Ταυτόχρονα, η τράπεζα προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων των καταθέσεων που συνδυάζουν προθεσμιακή κατάθεση με Αμοιβαία Κεφάλαια καθώς και του προϊόντος Capital Invest που επιπλέον συνδυάζει και ασφάλιση ζωής, οι αποδόσεις των οποίων φτάνουν πλέον έως και το 2,20%.

Νέα προϊόντα

Ταυτόχρονα, ενδεικτικό του νέου τοπίου που διαμορφώνεται είναι ότι η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank αλλά και η Eurobank ανακοίνωσαν πρόσφατα νέα καταθετικά προϊόντα, με επιτόκιο που κλιμακωτά φτάνει και το 3%.

Εθνική

Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα προτείνει μία σειρά από λύσεις που απευθύνονται σε όλους τους πελάτες της και απαντούν στις διαφορετικές ανάγκες τους για αποταμίευση, επένδυση και ενίσχυση των κεφαλαίων τους.

Αναλυτικά διαθέτει τα ακόλουθα προϊόντα:

1. Νέα προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 15 μηνών, με επιτόκιο έως 3%. Αυξητικά κλιμακούμενη απόδοση ανά τρίμηνο, που φθάνει το τελευταίο 3μηνο έως 3%, και ετησιοποιημένη εγγυημένη απόδοση 2%. Ελάχιστο ποσό κατάθεσης 10.000 ευρώ.

2. Νέα προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 18 μηνών, με επιτόκιο έως 2,3%. Με επιτόκιο από 1,5% έως 2,3% για ποσά από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ.

3. Νέα προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 12 μηνών, με επιτόκιο έως 1,7%. Με επιτόκιο στο 1,7% για ποσά από 200.000 ευρώ και άνω, 1,5% για ποσά από 20.000 ευρώ μέχρι 200.000 ευρώ και 1% για ποσά μέχρι 20.000 ευρώ.

Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα διαθέτει από το 2022 καινοτόμο επενδυτικό προϊόν «Επενδυτικό Νέας Γενιάς» που συνδυάζει προστασία κεφαλαίου, μικρή διάρκεια (18 μήνες), δυνατότητα συμμετοχής από 1.000 ευρώ και ελάχιστη εγγυημένη απόδοση 1,5% στη λήξη, με δυνατότητα μεγαλύτερων αποδόσεων, ανάλογα και με την πορεία των αγορών.

Τέλος, η Εθνική Τράπεζα θα διαθέσει το Α/Κ ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές – Ομολογιακό, το οποίο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους και επιδιώκει να προσφέρει διασφάλιση κεφαλαίου στη λήξη. Επίσης, θα διανέμει ετησίως μέρισμα (3% για το 1ο έτος) καθώς και δυνατότητα επιπρόσθετης απόδοσης στη λήξη (διαθέσιμο ήδη από 17/02/23).

Αlpha Bank

Αντίστοιχα, νέα καταθετικά προϊόντα με αποδόσεις που φτάνουν ακόμα και το 3% διαθέτει η Alpha Bank.

Αναλυτικά, η τράπεζα αναβάθμισε το πρόγραμμα «Alpha Πρόοδος Plus», το οποίο αφορά προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας 12 και 24 μηνών, δίνοντας τη δυνατότητα στον καταθέτη να «κλειδώσει» ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις, οι οποίες αυξάνονται σταδιακά κάθε τρίμηνο, φθάνοντας έως και 3%, ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης. Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει επιτόκια υψηλότερα κατά 0,80% έως 1,00% σε σχέση με το ισχύον πρόγραμμα, διασφαλίζοντας ανταγωνιστικές αποδόσεις στο νέο οικονομικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, το «Alpha Πρόοδος Plus» παρέχει τους τόκους ανά τρίμηνο, ενώ προσφέρεται η δυνατότητα αύξησης του ποσού κατάθεσης, αλλά και η ευελιξία για διακοπή, στο τέλος κάθε τριμήνου, χωρίς κόστος.

Πρόκειται για προθεσμιακές καταθέσεις με ελκυστικές αποδόσεις ανάλογα με το ποσό κατάθεσης:

1. «Alpha Πρόοδος Plus» 12 μηνών με επιτόκιο έως 3% και μέσο επιτόκιο από 1,25% έως 1,75%.

2. «Alpha Πρόοδος Plus» 24 μηνών με επιτόκιο έως 3% και μέσο επιτόκιο από 1,50% έως 2,00%.

Επίσης για τις αποταμιευτικές ανάγκες των πελατών με μέσο και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, η Alpha Bank διαθέτει σειρά Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Alpha Asset Management αλλά και ξένων οίκων. Ήδη, από τον Ιανουάριο του 2023, διατίθεται το Alpha Target Maturity I 2028 ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Alpha Asset Management, που, με χαρακτηριστικά όπως η διανομή μερίσματος 3% για το πρώτο έτος και συμμετοχή από μόλις 1.000 ευρώ, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον χιλιάδων Ελλήνων αποταμιευτών.

Eurobank

Kαι η Eurobank διαθέτει καταθετικά προϊόντα με επιτόκιο που φτάνει ακόμη και το 2,5%.

Αναλυτικά η τράπεζα, προσφέρει πλέον νέα καταθετικά προϊόντα και επενδυτικές λύσεις προσφέροντας μία σειρά επιλογών στο καταναλωτικό κοινό, που απαντούν στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε πελάτη.

Ειδικότερα, η Τράπεζα προσφέρει τις εξής νέες προθεσμιακές καταθέσεις:

·       Επιτόκιο έως 2,0%: Πρόκειται για 12μηνη προθεσμιακή κατάθεση με κλιμακούμενα επιτόκια 1,0% και 2,0%, στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο, αντίστοιχα, και καταβολή τόκων σε τριμηνιαία βάση.

·       Επιτόκιο έως 2,5%: Αφορά 24μηνη προθεσμιακή κατάθεση με κλιμακούμενα επιτόκια 1,0%, 1,5%, 2,0% και 2,5%, στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εξάμηνο, αντίστοιχα, και καταβολή τόκων σε τριμηνιαία βάση.

Επιπλέον, η Eurobank, μέσω της θυγατρικής της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, θέτει στη διάθεση των πελατών της το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ) Dis GF Target Maturity III Ομολογιακό, πενταετούς διάρκειας. Το προϊόν απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα, καθώς παρέχει τη δυνατότητα ετήσιας διανομής μερίσματος, κατόπιν συνεκτίμησης των συνθηκών της αγοράς και της τρέχουσας απόδοσης του ενεργητικού του Α/Κ. Για το 2023 επιδιώκεται διανομή μερίσματος έως 3,10%, πληρωτέο τον Φεβρουάριο του 2024.

Τράπεζα Πειραιώς

Και η Τράπεζα Πειραιώς ξεκίνησε τη διάθεση των παρακάτω νέων προϊόντων με ελκυστικές αποδόσεις για τους καταθέτες:

• Προθεσμιακή κατάθεση «Στα μέτρα σου»: Προσφέρει σταθερό επιτόκιο έως και 2% στο 12μηνο, για όλη τη διάρκεια, αναλόγως του ύψους της προθεσμιακής κατάθεσης.

• Κλιμακούμενη προθεσμιακή κατάθεση «Αυξάνω»: Προσφέρει επιτόκιο έως και 2,75%, αναλόγως του ποσού κατάθεσης, για 12μηνη προθεσμιακή κατάθεση, με ανά τρίμηνο κλιμακούμενο επιτόκιο και καταβολή τόκων ανά τρίμηνο. Εάν, για παράδειγμα, βάσει του ποσού κατάθεσης το καταληκτικό ανώτερο επιτόκιο είναι 2,75%, τότε τα ενδιάμεσα επιτόκια θα είναι 0,75%, 1,40%, 2,30% και 2,75% για το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο τρίμηνο, αντιστοίχως.

• Αποταμιευτικός λογαριασμός «Μπορώ»: Προσφέρει προνομιακό επιτόκιο 1%, ανεξαρτήτως υπολοίπου, για επιβράβευση της τακτικής αποταμίευσης.

Χαμένοι οι καταθέτες ταμιευτηρίου

Στον αντίποδα, οι μεγάλοι χαμένοι είναι οι καταθέτες ταμιευτηρίου, καθώς βλέπουν τις αποδόσεις των χρημάτων τους να είναι καθηλωμένες σε μηδενικά επίπεδα. Και, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, η εικόνα αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στρέφουν τους πελάτες τους σε προθεσμιακές καταθέσεις ή άλλα επενδυτικά προϊόντα (αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.).

Έτσι, οι μικροκαταθέτες, που σε αριθμό αποτελούν και την πλειονότητα, θα συνεχίσουν να βλέπουν να διευρύνεται η ψαλίδα ανάμεσα στις αποδόσεις των χρημάτων τους και τον πληθωρισμό, αλλά και τα επιτόκια δανεισμού.

 

της Aμαλίας Κάτζου

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο