Η απόσχιση της Intracom Properties από τον Όμιλο Intacom, ανοίγει τον δρόμο για τη νέα εποχή της εταιρείας, η οποία απλώνει τα φτερά της στην ανάπτυξη και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της απόσχισης, οι μετοχές της Διασπώμενης εταιρείας θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η νέα εταιρεία θα έχει 55.611.759 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ 1,00 ευρώ η καθεμία. Η Intracom Properties αναμένεται να ξεκινήσει την πορεία της στο real estate με “προίκα”, η οποία για… αρχή αναμένεται να διαμορφωθεί στα 200 εκατ. ευρώ.