Η συμμετοχή του ΟΤΕ στο μεγάλο έργο τεχνολογίας για τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς eu-LISA και Frontex, μέσω της ένωσης εταιρειών «NTT DATA – NetCompany-Intrasoft – OTE», αποδεικνύει την παγκόσμια εμβέλεια του Οργανισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 380 εκατ. ευρώ και η μέγιστη διάρκεια του είναι εξαετής, ενώ ο ΟΤΕ αναλαμβάνει την παρακολούθηση, διαχείριση, συντήρηση και υποστήριξη των δικτυακών υποδομών και των workstation των κεντρικών επιχειρησιακών συστημάτων. Ο ΟΤΕ βρίσκεται πλέον στην ελίτ των τηλεπικοινωνιών και αυτό φαίνεται τόσο από τη συμμετοχή σε διεθνή projects, όσο και από τα μεγέθη του ομίλου.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”