Η αναδιάρθρωση δανείων και η εισαγωγή θυγατρικής στον δείκτη των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας NASDAQ, του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, συνθέτουν το διπλό στοίχημα της διοίκησης της Intralot, του Σωκράτη Κόκκαλη. Το παγκοσμίου εμβέλειας Ελληνικό brand θα προχωρήσει στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της, ώστε να ενισχυθεί η κεφαλαιακή της επάρκεια και να αρχίσουν να “γεννιούνται” υψηλότερα κέρδη. Μάλιστα, η διοίκηση βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τους ομολογιούχους για την επιμήκυνση κατά ένα έτος των ομολογιών που κατέχουν και έχουν αξία 432 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης τον Σεπτέμβριο του 2024. Μάλιστα, εξετάζεται και η επιλογή της ανταλλαγής μέρους των ομολογιών με μετοχές της Topco, η οποία αποτελεί τη “μαμά” της Intralot στις ΗΠΑ. Επιπλέον, από την εισαγωγή θυγατρικής στο αμερικανικό χρηματιστήριο θα αντλήσει κεφάλαια περίπου 150 εκατ. ευρώ. Εφόσον η διοίκηση κερδίσει το διπλό στοίχημα, τότε θα μιλάμε για μια πανίσχυρη εταιρεία, η οποία μόνο εκπλήξεις για το μέλλον μπορεί να υποσχεθεί…

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”