Ηλεκτρονικές αγορές με απαλλαγή ΦΠΑ για τους επαγγελματίες και εισαγωγή της υπηρεσίας locker pickup, μέσω της οποίας θα παραδίδονται δέματα με τον πλέον σύγχρονο ηλεκτρονικό τρόπο, συνθέτουν το διπλό “χτύπημα” της αλυσίδας Public. Η παράδοση δεμάτων θα γίνεται από 1.200 σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, 24 ώρες το 24ωρο. Τα Lockers λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, συμβάλλοντας στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τη βρουν στα προϊόντα με την ένδειξη «Express 24-48 ώρες».

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”