Σε άλλο επίπεδο περνάει η Τράπεζα Πειραιώς μετά τη συμφωνία με την SAP για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εισέρχεται στη νέα εποχή των υπερ-υψηλών απαιτήσεων με αυτοματοποίηση των διαδικασιών για αύξηση της αποδοτικότητας και ταχεία οικονομική πληροφόρηση τόσο στη Διοίκηση όσο και στην επενδυτική κοινότητα. Η τράπεζα θα επιτύχει αυτοματοποίηση των λογιστικών διαδικασιών, αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων και κυρίως επιτάχυνση της διαδικασίας ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων. Ειδικά το τελευταίο αποτελεί κορυφαία διαδικασία για μια εισηγμένη, η οποία θέλει να δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις σε χρόνο… dt! Η Πειραιώς γίνεται… hitech και θα “τρέξει” με υψηλές ταχύτητες στη νέα εποχή.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”