Ηλεκτρονικές αγορές αξίας ίσες με το 30% του εισοδήματός τους θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει οι φορολογούμενοι και να ελέγξουν αν έχουν συγκεντρώσει τις σχετικές ηλεκτρονικές αποδείξεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος αποκλειστικά και μόνο από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με 30% των δαπανών λήψης υπηρεσιών, για ορισμένες δαπάνες από συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να πληρώσουν περισσότερο φόρο είναι όσοι δεν αγγίξουν τον στόχο του 30%. Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι που δεν καταφέρουν το 2022 να καλύψουν το 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές πληρωμές για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών κινδυνεύουν με την επιβολή πέναλτι φόρου 22% για το ποσό των αποδείξεων που θα λείπουν, στις φορολογικές δηλώσεις που θα γίνουν για τα εισοδήματα του 2022.

Για παράδειγμα, αν κάποιος φορολογούμενος έχει εισόδημα 15.000 ευρώ, οι ελάχιστες ηλεκτρονικές δαπάνες που θα πρέπει να εμφανίσει είναι 4.500 ευρώ. Αν συγκεντρώσει 3.500, τότε θα πληρώσει πρόστιμο 22% επί των 1.000 ευρώ της διαφοράς, κάτι που συνεπάγεται σε επιπλέον φόρο 220 ευρώ.

Πώς γίνεται ο έλεγχος

Οι φορολογούμενοι μπορούν να διαπιστώσουν μέσα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους τις συναλλαγές που έχουν κάνει και εάν καλύπτουν τον στόχο του 30%.

Συγκεκριμένα, η λίστα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, ηλεκτρολόγου, μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων, ταξί, κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς, σχολές χορού.

Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το ποσό της διατροφής που δίδεται από τον φορολογούμενο στον/στη διαζευγμένο/η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και σε εξαρτώμενο τέκνο του, εφόσον αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Σημειώνεται πως στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων.

Ποιες δαπάνες εξαιρούνται

Από τις δαπάνες που υπολογίζονται, εξαιρούνται οι πληρωμές για ενοίκια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του Δημοσίου, καθώς και οι δαπάνες για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, δικύκλων (πλην ποδηλάτων), σκαφών, αεροπλάνων, αεροσκαφών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.ά.).

Στο εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του 30% δεν περιλαμβάνεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για όσους εξακολουθούν να την πληρώνουν, δηλαδή για τους δημοσίους υπαλλήλους, τους δημοσίους λειτουργούς (στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς πυροσβέστες, δικαστικούς, ιατρούς του ΕΣΥ, πανεπιστημιακούς κ.λπ.) και τους συνταξιούχους, εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως το ανώτατο όριο του ποσού των δαπανών που πρέπει να έχουν εξοφληθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανέρχεται σε 20.000 ευρώ.

Ποιοι φορολογούμενοι απαλλάσσονται

Από το μέτρο των ηλεκτρονικών αποδείξεων απαλλάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων:

·       Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους.

·       Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

·       Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.

·       Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. Στην έννοια της αλλοδαπής περιλαμβάνονται τόσο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., όσο και οι τρίτες χώρες.

·       Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

·       Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

·       Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

·       Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

·       Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των έξι μηνών).

 

της Αμαλίας Κάτζου

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο