Για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στο πρόγραμμα #HoMellon, η MYTILINEOS επέστρεψε 3,32 ευρώ κοινωνικής αξίας, ολοκληρώνοντας με απόλυτη επιτυχία τον διετή κύκλο του κοινωνικού προγράμματος.

Το πρόγραμμα είχε ως βασικό σκοπό να συμβάλει στην επανένταξη συμπολιτών μας, που φιλοξενούνταν σε δομές μακράς / βραχείας αστεγίας ή διαβιούσαν σε επισφαλείς συνθήκες, στην αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια των δύο κύκλων υλοποίησης του προγράμματος συμμετείχαν συνολικά 50 άτομα. Το στοίχημα που έπρεπε να κερδηθεί, ήταν ο συνδυασμός ενεργειών εξατομικευμένης εκπαίδευσης και ανάπτυξης επαγγελματικών και άλλων δεξιοτήτων, βελτίωσης της αυτοπεποίθησης και της αισιοδοξίας τους, και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, για να διεκδικήσουν και να διατηρήσουν με αξιώσεις μια θέση στην αγορά εργασίας. Τα αποτελέσματα δικαίωσαν σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια της MYTILINEOS αφού 29 από τους 50 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν βρει ήδη εργασία, ενώ 7 από αυτούς ζουν πλέον σε δικό τους σπίτι.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”