Για τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η υιοθέτηση κριτηρίων ESG που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης στην επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων μίλησε η κυρία Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank στην εσπερίδα της Better Future με θέμα «Πρακτικές & προκλήσεις στα ΔΣ των εισηγμένων εταιριών».

Η κυρία Βρεττού επισήμανε ότι το ESG θεσμικά έχει επιβληθεί, χρηματοδοτικά κεφάλαια υπάρχουν, ωστόσο θα πρέπει οι επιχειρήσεις να επενδύσουν ώστε να αποτελέσει μέρος της κουλτούρας και του DNA τους. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα μπορούν να είναι επιλέξιμοι πελάτες των τραπεζών και των επενδυτικών κεφαλαίων. «Εάν μια επιχείρηση δεν πληροί κριτήρια ESG στο εγγύς μέλλον δεν θα μπορεί να δανειοδοτηθεί. Οι τράπεζες θα αναλάβουν να προετοιμάσουν τις μεσαίες επιχειρήσεις ως προς την υιοθέτηση κριτηρίων ESG γιατί αν δεν το κάνουν δεν θα έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια».

Όπως εξήγησε για τις μεγάλες επιχειρήσεις η προσαρμογή είναι πιο εύκολη, καθώς μπορούν να διαθέσουν τα απαιτούμενα κονδύλια ώστε να χαράξουν και να εφαρμόσουν ESG στρατηγική. Στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, η προσαρμογή είναι πιο απαιτητική.

Η ίδια ανέφερε ότι τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των επενδυτών σε βαθμό που το 2020 τα υπό διαχείριση κεφάλαια επενδύσεων ESG ανήλθαν σε 35 τρισ. δολάρια και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 50 τρισ. δολάρια έως το 2025 (Bloomberg Intelligence).

Η επικεφαλής της Attica Bank επισήμανε ότι το ESG είναι μια μεγάλη αλλαγή και θα πάρει χρόνο για να επιτευχθεί η σύνδεση της ανάπτυξης και της οικονομικής απόδοσης με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αλλά «επειδή είναι μακροπρόθεσμη πρέπει να επενδύσουμε από τώρα».