Η ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο των αρχών και της στρατηγικής ESG που εφαρμόζει, στηρίζει ενεργά και προωθεί τις ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο, ενθαρρύνοντας τη γυναικεία παρουσία σε ηγετικές θέσεις.

Το The Boardroom είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που απευθύνεται σε καταξιωμένες γυναίκες επαγγελματίες και υψηλόβαθμα στελέχη σε ανώτερες θέσεις ευθύνης, με στόχο την ενδυνάμωση της θέσης τους, την εξέλιξή τους και την προετοιμασία τους για τη συμπερίληψή τους σε όλα τα ηγετικά επίπεδα καθώς και τη διεκδίκηση ίσων ευκαιριών στα Διοικητικά Συμβούλια.

Υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών από το εξωτερικό, με συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια συμβάλλουν στην εκπαίδευση των μελών σε ό,τι αφορά ζητήματα ηγεσίας, εταιρικής διακυβέρνησης, οικονομικής εκπαίδευσης, καθώς και την καθοδήγησή τους για ανέλιξη στις υψηλότερες βαθμίδες διοίκησης.

Η συμμετοχή της Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ κας Θ. Βαρβαρίγου στη Συμβουλευτική Επιτροπή του The Boardroom, μέλη της οποίας είναι αναγνωρισμένα στελέχη από την οικονομική και επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και η συμμετοχή Γενικών Διευθυντριών της ΕΥΔΑΠ με την παρότρυνση της Διοίκησης της Εταιρείας, στην ομάδα του The Boardroom είναι έμπρακτη απόδειξη της ανάπτυξης ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς.

Η κα Βαρβαρίγου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του The Boardroom, ανέφερε για τη συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ: «Σε μια κοινωνία όπου η συμπερίληψη, η ποικιλομορφία και η διαφορετικότητα παίζουν σημαντικό ρόλο, η ανάγκη να αξιοποιηθεί η γυναικεία παρουσία σε ηγετικές θέσεις, είναι διαρκώς αυξανόμενη αλλά και αναγκαία. Η ισότιμη εξέλιξη ανδρών και γυναικών πρέπει  να τεθεί εμφατικά ως βασική παράμετρος αξιολόγησης της ηγεσίας μιας εταιρείας, με διαφάνεια και αξιοκρατία».