Με σύνθημα «η τροφή είναι πολύτιμο αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να την αντιμετωπίζουμε» ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ) εντάχθηκε στην «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων», συμβάλλοντας, με την τεχνογνωσία που διαθέτει, στην προώθηση καινοτόμων δράσεων που συμβάλουν στην μείωση της σπατάλης των τροφίμων.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της οργάνωσης «Μπορούμε» και της ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία συνεχώς διευρύνεται και αποκτά πολλαπλασιαστική δυναμική. Στη συλλογική αυτή προσπάθεια ενώνουν τις δυνάμεις τους δημόσιες αρχές, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς, επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Η «Συμμαχία» (foodsavingalliancegreece.gr) τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σήμερα αριθμεί 55 Συνεργαζόμενα Μέρη, μεταξύ των οποίων, επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς, φορείς του Δημοσίου, επιχειρήσεις τροφίμων, εστίασης και συναφών κλάδων, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητα, με κοινούς στόχους:

– την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την έκταση και τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων.

– την κατάρτιση και εκπαίδευση για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων.

– την προώθηση έρευνας και καινοτομίας και

– την προώθηση της δωρεάς πλεονασμάτων τροφίμων για κοινωφελή σκοπό.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΚΑΑ, κ. Απόστολο Αποστολάκο, «η μείωση σπατάλης τροφίμων θα έχει τεράστια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για την χώρα. Και για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε την στήριξη όλων».

Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή την 29η Σεπτεμβρίου, «Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων», ο κ. Α. Αποστολάκος απευθύνει έκκληση για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων από όλους μας. Με σεβασμό στην τροφή ως αγαθό και τον υπολογισμό των πραγματικών μας αναγκών για τις ποσότητες και τις μερίδες που καταναλώνουμε, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Για την παραγωγή των τροφίμων που από απροσεξία πετάμε ξοδεύτηκε ενέργεια, νερό, ανθρώπινη εργασία και μολύνθηκε το περιβάλλον. Όταν αυτά τα τρόφιμα εξοικονομηθούν και δοθούν σε αυτούς που τα στερούνται και τα έχουν πραγματικά ανάγκη, θα σιτισθούν περισσότεροι άνθρωποι. Αν κάνουμε το δικό μας χρέος για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων, όλα μπορούν να αλλάξουν».