Σε σημαντικές αλλαγές που επιταχύνουν και απλοποιούν τη διαδικασία πιστοποίησης δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Πιο συγκεκριμένα, με το ν. 4965/2022 (Α’ 162), Άρθρο 12, με το οποίο τροποποιήθηκε το προηγούμενο Άρθρο 22 Α του ν. 4172/2013 (Α 167’), καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή έκθεσης ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία για αιτούμενο ύψος δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από μια επιχείρηση άνω του ποσού των 60.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο αποσυμφορείται το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας και επιταχύνεται η διαδικασία ελέγχου των σχετικών αιτημάτων προκειμένου αυτές να αποστέλλονται στις δικαιούχες επιχειρήσεις και στις αρμόδιες φορολογικές αρχές εντός διαστήματος 6 μηνών. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω αλλαγές αφορούν στις πιστοποιήσεις των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από το φορολογικό έτος 2022 και στο εξής, ώστε να μην υπάρχει αιφνιδιασμός των εταιρειών. Στόχος είναι να επισπευστούν οι διαδικασίες πιστοποίησης των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης R&D). Ήδη έχουν γίνει άλματα προόδου ώστε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εμπόδια του παρελθόντος και παρέχονται επιπλέον φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο σε Ε&Α.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε:  «Η Ελλάδα επί Κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη έχει εξελιχθεί σε μια από τις πλέον ελκυστικές χώρες για την Ε&Α με πολλές και εξαιρετικά σημαντικές επενδύσεις, που δημιούργησαν πολλές νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για επιστήμονες υψηλών προσόντων. Αξιοποιώντας το θετικό μομέντουμ και απαντώντας θετικά σε μια υπαρκτή ανάγκη των επιχειρήσεων, προχωρήσαμε σε μια καινούργια νομοθετική ρύθμιση βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο το θεσμικό πλαίσιο ώστε να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε τις επενδύσεις σε Ε & Α. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε η Ελλάδα να είναι με τους πρωταγωνιστές του 21ου αιώνα».

Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτής Κορινθίας κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Η Ελλάδα, διαθέτει εδώ και δύο χρόνια ένα από τα ελκυστικότερα πλαίσια υπέρ-εκπτώσεων δαπανών έρευνας & ανάπτυξης στην Ευρώπη. Το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον εταιρειών υποχρεώνει και την Πολιτεία να προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς και να προχωρήσει σε τροποποιήσεις ώστε η πιστοποίηση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης να γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Η τροποποίηση που ψηφίσαμε πρόσφατα στην Βουλή στοχεύει στη σημαντική βελτίωση και επίσπευση της διαδικασίας πιστοποίησης δαπανών Ε&Α και μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στους στόχους μας».