Διάνα πέτυχε η διοίκηση της Alpha Bank, υπό την καθοδήγηση του διευθύνοντος συμβούλου Βασίλη Ψάλτη, καθώς προχώρησε στην πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής στην Αλβανία στην ΟΤΡ Bank. Το τίμημα των 55 εκατ. ευρώ ήταν ανέλπιστα υψηλό σε σχέση με το αρχικό πλάνο των 30 εκατ. ευρώ και κινήθηκε πάνω από τη λογιστική αξία της τράπεζας. Η διοίκηση της Alpha Bank με τη νέα “προίκα” θα επικεντρωθεί στις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται, δηλαδή σε Ελλάδα, Ρουμανία και Κύπρο. Μάλιστα, η ποιότητα της ΟΤΡ και η παρουσία της στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη θα υποστηρίξει τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ των δύο ομίλων, καθώς και την κάλυψη των αναγκών των πελατών της Alpha Bank σε αυτές τις περιοχές.