Το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα 1,6 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη έργων αποχέτευσης και  επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, αλλά και τον μετασχηματισμό της ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο υλοποίησης της νέας στρατηγικής της, παρουσίασε από το βήμα του συνεδρίου του Economist ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης.

Μιλώντας για τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη, ο κ. Σαχίνης υπογράμμισε τη σημασία επένδυσης στις υποδομές μέσα από μια σύγχρονη αντίληψη που καταφέρνει να επιτυγχάνει συνδυαστικούς στόχους επίτευξης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση τόσο στον ψηφιακό μετασχηματισμό με την εγκατάσταση 2,5 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών, όσο και στην εφαρμογή των κριτηρίων ESG οριζόντια, στον σχεδιασμό και στη λειτουργία της ΕΥΔΑΠ.

Στόχος της Εταιρείας είναι να διανέμει στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και ευρύτερα, νερό μηδενικού άνθρακα. Για να επιτευχθεί αυτό, σχεδιάστηκε και έχει αρχίσει να υλοποιείται μια σειρά επενδύσεων που μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ακόμα και την ηλεκτροπαραγωγή ενέργειας με ΑΠΕ προκειμένου σε πρώτο στάδιο να καλυφθούν οι ανάγκες της Εταιρείας.

‘’Η πράσινη μετάβαση της ΕΥΔΑΠ δεν μας μετακινεί από την κεντρική μας στόχευση, καθώς αυτή έχει συμπεριληφθεί στη στρατηγική μας για να συνεχίσουμε αυτό το σημαντικό επίτευγμα της Εταιρείας: δηλαδή να συνεχίζουμε να διασφαλίζουμε ποιοτικό νερό στη χαμηλότερη τιμή της Ευρώπης και να παράγουμε ένα πολλαπλασιαστικό όφελος για την κοινωνία και το περιβάλλον’’ δήλωσε ο κ. Σαχίνης.

Ο  Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ αναφέρθηκε επίσης στη σημασία που έχει το σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον για την υλοποίηση επενδύσεων και υπογράμμισε τη στενή συνεργασία της Εταιρείας με τις Αρχέςκαι τη στήριξη που λαμβάνει η ΕΥΔΑΠ προκειμένου να μπορεί να υλοποιεί τον προγραμματισμό της, ο οποίος έχει μια εθνική διάσταση, πέραν της κοινωνικής, της περιβαλλοντικής και της εταιρικής.