H Bayer Ελλάς, πιστή στο όραμα «Υγεία και Τροφή για Όλους», επενδύει σταθερά στην καινοτομία, τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας της και κινητήρια  δύναμη στην προσπάθεια να διαμορφώσει το μέλλον, δημιουργώντας παγκόσμιες λύσεις  για την υγεία και τη διατροφή.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια, συνεργάζεται με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος για το πρόγραμμα «NBG Business Seeds», που στηρίζει την  καινοτόμο και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, αναδεικνύει πρωτοποριακές ιδέες και έργα,  καθοδηγεί ομάδες αλλά και παρέχει υποδομές, δικτύωση και χρηματοδότηση. Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, εκδηλώσεις, φόρουμ δικτύωσης και εργαστήρια με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, την ανάδειξη ομάδων με καινοτόμες προτάσεις και τη στοχευμένη υποστήριξη και  καθοδήγηση σε επιχειρηματικά θέματα των ομάδων αυτών και την προετοιμασία τους για  συμμετοχή των προγραμμάτων επιτάχυνσης των εταίρων.

Συγκεκριμένα, μετά από τις δράσεις που οργανώθηκαν σε κεντρικές πόλεις της Ελλάδας,  η Bayer Ελλάς συμμετείχε ενεργά και στη διοργάνωση του πρώτου δια ζώσης φόρουμ με  τίτλο: «Η καινοτομία στη Βόρεια Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν», στις 27 & 28  Μαΐου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια του φόρουμ  παρουσιάστηκαν οι δράσεις Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, αναλύθηκαν οι  ρόλοι που έχουν οι θεσμικοί φορείς αλλά και οι επιχειρήσεις στον χώρο της οικονομίας,  ακούστηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις μέσα από συζητήσεις και δημιουργικά workshops,  ενώ στελέχη της Βayer Eλλάς όπως ο Andreas Pollner, ο Αντρέας Κυριαζής και η Σόνια  Μουσαβερέ ανέπτυξαν τη συμβολή της Bayer στο ελληνικό οικοσύστημα. GR142022

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε το διεθνές πρόγραμμα G4A που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η  Bayer. Πρόκειται για πρόγραμμα που εκπονείται από μία ομάδα ειδικών της Bayer στη  ψηφιακή υγεία που αναπτύσσουν συνεργασίες και πραγματοποιούν επενδύσεις με σκοπό να αναβαθμιστούν οι εταιρείες ψηφιακής υγείας, να δημιουργηθεί θετικό αντίκτυπο και να  αλλάξει έτσι η κλινική πρακτική, προς όφελος της εμπειρίας των ασθενών. Ο απώτερος στόχος της ομάδας είναι να πραγματώσει το όραμα «Υγεία για Όλους» μέσω της ψηφιακής  υγείας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου γίνονται συνεργασίες με start-up επιχειρήσεις,  εταιρείες τεχνολογίας, κρατικές υπηρεσίες, επενδυτές και στρατηγικούς εταίρους για να  προσφέρουν επενδύσεις εκκίνησης στο αρχικό στάδιο, καθώς και εμπορικές συνεργασίες  και επενδύσεις σε επόμενο στάδιο.

Επιπλέον, αναλύθηκε η σημαντική πρωτοβουλία της Bayer, το πρόγραμμα Level-up για  νεοφυείς επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υποστήριξης και συμβουλευτικής  νεοφυών επιχειρήσεων, διαφορετικής ωριμότητας, με κύριο στόχο την ανάπτυξη  καινοτόμων ιδεών σε βιώσιμες επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να αναπτυχθούν είτε  οργανικά είτε μέσω της εξασφάλισης χρηματοδότησης. Ο σχεδιασμός του Level up στοχεύει να καλύψει όλο το εύρος των αναγκών μιας νεοσύστατης επιχείρησης,  παρέχοντας στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε:

– Mentoring από εξειδικευμένα, υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας, με εμπειρία στο  χώρο της Υγείας και της Γεωργίας.

– Συμβουλευτική από στελέχη της εταιρείας, ώστε η start-up επιχείρηση να  αποκτήσει επιπλέον εφόδια αν συμμετάσχει σε διεθνή διαγωνιστικά προγράμματα  της Bayer (όπως το G4A) και να μπορεί να αποτελεί υποψήφιο συνεργάτη της  εταιρείας τοπικά ή σε περιφερειακό επίπεδο.

– Σεμινάρια και ανοικτές συζητήσεις πάνω σε κομβικά ζητήματα που απασχολούν  τις start-up επιχειρήσεις όπως: χρηματοδότηση και συνεργασίες, κατάλληλα  επιχειρηματικά μοντέλα και business plan, στρατηγικές marketing, νομικό και  λογιστικό πλαίσιο για start-up εταιρείες, επιστήμη και επιχειρηματικότητα.

Η Bayer Ελλάς αφουγκράζεται τις ανάγκες του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και  είναι στο πλευρό των start-up επιχειρήσεων, προσφέροντας τους πολύτιμους πόρους της  και την αδιαμφισβήτητη γνώση της στην καινοτομία στον τομέα της ψηφιακής υγείας. Έχοντας ολοκληρώσει τη σειρά των εκδηλώσεων σε συνεργασία με το NBG Business Seeds και άλλους διακεκριμένους εταίρους, η Bayer Ελλάς είχε τη χαρά να γνωρίσει, να  ακούσει, να συζητήσει αλλά και να καθοδηγήσει start-up εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα  να αλλάξουν τον ρόλο της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στους τομείς της υγείας και της αγροδιατροφής.