Έτος ορόσημο για την “πράσινη” μετάβαση της ΔΕΗ ήταν το 2021, καθώς η επιχείρηση κατάφερε να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας, κατά 32% σε σχέση με το 2019, ενώ, σε σχέση με το 2020, αύξησε κατά 88% τους σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που εντάχθηκαν στο δίκτυο. Επιπλέον, το 93% του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήγαγε, προήλθε από μονάδες με πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ταυτόχρονα, η επιχείρηση συμμετέχει σε ένα ευρύ πρόγραμμα “πρασινοποίησης” με εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, δράσεις δενδροφεύτευσης, καθαρισμού ακτών κλπ. Ο δρόμος προς το μέλλον είναι μονόδρομος και εκ των πραγμάτων… πράσινος!