Οι τρόποι με τους οποίος οι ηγέτες μπορούν να διατηρούν την ικανότητα των οργανισμών τους να επιδιώκουν συνεχώς την καινοτομία στο σημερινό ασταθές περιβάλλον βρέθηκαν στο επίκεντρο της διαδικτυακής εκδήλωσης του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία, με κεντρικό ομιλητή τον Καθηγητή Χρύσανθο Δελλαρόκα, Αντιπρύτανη Ψηφιακής Μάθησης & Καινοτομίας, Κάτοχο έδρας Shipley στον τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.

Η εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε με τη μορφή συζήτησης μεταξύ του κ. Δελλαρόκα και του Νίκου Μυλωνόπουλου, Αναπληρωτή Καθηγητής ψηφιακού επιχειρείν στο Alba Graduate Business School, The American College of Greece και Διευθυντή του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία. Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών «Ηγούμαστε δημιουργικά», σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρύτανης του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, Κώστας Αξαρλόγλου, ο οποίος υπενθύμισε την έμφαση που δίνει το Κέντρο Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία τη φετινή χρονιά στην ανάδειξη της δημιουργικής ηγεσίας μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία.

Ο Νίκος Μυλωνόπουλος, αναφερόμενος στη σπουδαία πορεία του κ. Δελλαρόκα, τόνισε πως: «Ανάμεσα σε πολλές άλλες διακρίσεις, sτο επιστημονικό έργο του Χρύσανθου θα βρείτε την πλέον σημαίνουσα πηγή σχετικά με τη διαχείριση της φήμης και της εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ένα θέμα δεν παύει ποτέ να είναι επίκαιρο. Όμως σήμερα δεν είναι αυτό το θέμα μας. Ο Χρύσανθος είναι εδώ γιατί η κύρια αποστολή του τα τελευταία 8 περίπου χρόνια είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της καινοτομίας, σε έναν οργανισμό με μεγάλη ιστορία και μέγεθος, το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Είναι επιτακτική για όλες τις επιχειρήσεις η καλλιέργεια μιας κουλτούρας που επιδιώκει την καινοτομία στα προϊόντα και τις διαδικασίες.»

Συγκεκριμένα, ο ομιλητής αναφέρθηκε στον ρόλο του ως Αντιπρύτανη Ψηφιακής Μάθησης & Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, στη διάκριση ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα και την καινοτομία γενικά, καθώς και στη σημασία της καινοτομίας στον τρόπο με τον οποίο ένα πανεπιστήμιο επιδιώκει την αποστολή του και διαμορφώνει τις υπηρεσίες που προσφέρει στην κοινωνία. Όπως τόνισε, τα πανεπιστήμια αλλάζουν εσωτερικά αλλά ταυτόχρονα μέρος της αποστολής τους είναι και η υποστήριξη των αλλαγών στην κοινωνία. Επεσήμανε επίσης τα σημεία εκείνα που διαμορφώνουν το εξωτερικό περιβάλλον τόσο για το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης  όσο και για τα πανεπιστήμια ειδικά: ανταγωνισμός, οικονομία, δημογραφικό, τεχνολογία, αγορά εργασίας.

Ο κ. Δελλαρόκας ανέφερε επίσης ότι όλοι υποστηρίζουν την καινοτομία και την αλλαγή ως ζωτικής σημασίας, ωστόσο οι περισσότεροι θα προτιμούσαν να αποφύγουν το αντίστοιχο ρίσκο μέχρι κάποιοι άλλοι να αποδείξουν την εφικτότητα και βιωσιμότητα μίας νέας ιδέας στην πράξη. Σε αντίθεση με αποσπασματικές πρωτοβουλίες, σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος, οι οργανισμοί που είναι επιτυχείς στο να παράγουν καινοτομίες, συνηθίζουν να ασπάζονται την καινοτομία ως νοοτροπία, ένα στοιχείο δηλαδή της κουλτούρας τους βαθιά ριζωμένο στον οργανισμό τους και τον τρόπο εργασίας τους.

Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι κάθε φάση της εισαγωγής, διάδοσης και επέκτασης της καινοτομίας θέτει ξεχωριστές προκλήσεις για την ηγεσία, ανάλογα με το ευρύτερο πλαίσιο και την κοινή εμπειρία του οργανισμού. Για παράδειγμα, οι ηγέτες που προωθούν την καινοτομία συχνά έχουν περιορισμένη επίσημη εξουσία σε μεγάλους συντηρητικούς οργανισμούς και πιθανότατα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην  υλοποίηση καινοτομιών σε ευρεία κλίμακα.  Συγκεκριμένα, έδωσε παραδείγματα για το πώς μπορεί να υπάρξει καινοτομία σε ένα οργανωσιακό περιβάλλον, όπου το κυρίαρχο μοντέλο λειτουργίας είναι και συντηρητικό.

Ο ομιλητής ανέφερε επιπλέον ότι το πιο δύσκολο κομμάτι της καινοτομίας είναι η επιτυχία, καθώς και το ότι μια καινοτομία που πετυχαίνει και εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα παύει να είναι κάτι το διαφορετικό και γίνεται business as usual. Για τον λόγο αυτό και η επόμενη μέρα για τις ομάδες καινοτομίας θέλει ειδική διαχείριση. Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης, ακολούθησε Q&A session με τη συμμετοχή του Νίκου Μυλωνόπουλου και του Χρύσανθου Δελλαρόκα, όπου οι διαδικτυακά συμμετέχοντες στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να θέσουν ενδιαφέροντα ερωτήματα σχετικά με τις αναγκαίες δεξιότητες για την πορεία προς την καινοτομία, τη διάκριση ανάμεσα στην ηλεκτρονική μάθηση και τη διδασκαλία με φυσική παρουσία, αλλά και παραδείγματα καινοτόμου βιωματικής μάθησης.

To Κέντρο Αριστείας του ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία (SEV Center of Excellence in Creative Leadership) ιδρύθηκε με δωρεά του ΣΕΒ, τον Ιούλιο του 2018 στο Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Η ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Αριστείας φιλοδοξεί να ενδυναμώσει τη συμβολή του ΣΕΒ και του Alba στην επιχειρηματική κοινότητα, αναπτύσσοντας ηγέτες με όραμα και τις ικανότητες να διευθύνουν σύγχρονες, εξωστρεφείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Σκοπός του Κέντρου είναι να προωθήσει την παραγωγή και τη διάδοση πρωτοποριακής γνώσης σχετικά με τις δημιουργικές μορφές ηγεσίας στο πρώτο μισό του 21ου αιώνα. Μέσα από έρευνα υψηλών προδιαγραφών και την ελκυστική επικοινωνία της νέας γνώσης, το Κέντρο Αριστείας φιλοδοξεί να διαδώσει τις αξίες και τις πρακτικές της δημιουργικής ηγεσίας στην Ελλάδα.

Tο Alba Graduate Business School, The American College of Greece αποτελεί το Business School του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Από την ίδρυσή του το 1992, λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα της επιχειρηματικής κοινότητας και διατηρεί την παράδοσή του στην ακαδημαϊκή αριστεία. Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τους οραματιστές ηγέτες του αύριο και να προωθήσει ενεργά την επιστημονική έρευνα, τη δημιουργία και τη διάχυση νέας γνώσης. Το Alba προσφέρει 12 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και φέρει την επίσημη αναγνώριση του New England Commission of Higher Education (NECHE). Όλα τα ΜΒΑ προγράμματα είναι πιστοποιημένα από το The Association of MBAs, ενώ το MSc in Finance και το MSc in SHRM από το EFMD Accredited

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με ιστορία 147 ετών. Αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικές μονάδες: το Γυμνάσιο και Λύκειο-ΙΒ Pierce, το Deree –που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα– και το Alba Graduate Business School. Στο πλαίσιο της αποστολής του να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει ετησίως περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ σε υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής στήριξης.