Πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων εκατοντάδων χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων που κατέχουν δασωμένους αγρούς, και οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγνωρίζονταν από το Κτηματολόγιο ως περιουσία του Δημοσίου, επιφέρει η τελική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε 6 εκατομμύρια στρέμματα σε ολόκληρη τη χώρα, δίνοντας τέλος στην «Οδύσσεια» χιλιάδων ιδιοκτητών, οι οποίοι βρέθηκαν να χάνουν την περιουσία τους, αφού το Κτηματολόγιο τη χαρακτήριζε ως δασική έκταση. Επιπλέον, προβλέπεται η εκχώρηση εκτάσεων έως και 30 στρέμματα, για την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας, αφού, όμως, εκδοθούν και οι σχετικές άδειες από τα κατά τόπους δασαρχεία.

Από την άλλη πλευρά, με τις σχετικές διατάξεις, παρέχονται μεγαλύτεροι βαθμοί ελευθερίας για την προσκόμιση αποδεικτικών μέσων και, ειδικότερα, αρκούν πιο πρόσφατα συμβόλαια, οπότε και «ξεκλειδώνει» ο αποχαρακτηρισμός της έκτασης ως προς τον δασικό της χαρακτήρα, ώστε να υπάρξει… αίσιο τέλος. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι κάποιος ιδιοκτήτης δασωμένου αγρού θα έπρεπε να κατέχει συμβόλαια ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα πριν από το 2004, ενώ με τη νέα ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν προβλέπονται περιορισμοί ως προς τον χρόνο σύνταξης των σχετικών εγγράφων.

Με βάση τις παραπάνω παρεμβάσεις, καθίσταται σαφές ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η απεμπλοκή του Δημοσίου από μια τεράστια και ατελείωτη γραφειοκρατία, η οποία μοιραία θα οδηγούσε και σε δικαστικές περιπέτειες, ενώ το νέο πλαίσιο αποτελεί επί της ουσίας «δώρο» που προσλαμβάνει και προεκλογικό χαρακτήρα…

Τι αλλάζει

Η θεμελιώδης διαφορά της νέας ρύθμισης που «ξεκλειδώνει» χιλιάδες ιδιοκτησίες σχετίζεται με την αποδέσμευση των εκτάσεων αυτών από την υποχρέωση της κατοχής τίτλων προ του 1946.

Με το νέο πλαίσιο επέρχονται θεαματικές ανατροπές υπέρ των ιδιοκτητών, καθώς αποχαρακτηρίζονται εκτάσεις που έγιναν δασικές, λόγω εγκατάλειψης της αγροτικής καλλιέργειας κατά τα προηγούμενα χρόνια, ενώ αλλάζει η δασική νομοθεσία έτσι όπως έχει αποτυπωθεί στο άρθρο 67 του Νόμου 998/1979, για το καθεστώς των αγρών που άλλαξαν μορφή.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

1. Το Δημόσιο δεν θα εγείρει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις, που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 1960, με αγροτική μορφή, για τις οποίες έγιναν συμβόλαια σε μεταγενέστερο χρόνο. Σημειώνεται, ότι για να κατοχυρώσει κάποιος την περιουσία, θα έπρεπε να προσκομίσει τίτλους πριν από τις 23 Φεβρουαρίου 1946, κάτι που ισοδυναμούσε με την απώλεια περιουσιών για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν διαθέτουν συμβόλαια, πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία.

2. Επιτρέπεται η αίτηση για αλλαγή χρήσης τέτοιων εκτάσεων, σε όσους εγείρουν δικαιώματα κυριότητας, με βάση τίτλους που έχουν μετεγγραφεί στα οικεία υποθηκοφυλακεία.

3. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση των εκτάσεων αυτών. Δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή της χρήσης έχουν όσοι αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας στις εκτάσεις αυτές. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται, κατόπιν άδειας που χορηγείται από τον γενικό διευθυντή Δασών στον οποίο υπάγεται η αρμόδια Δασική Υπηρεσία, μετά από εισήγηση του οικείου δασάρχη ή του διευθυντή Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νομό.

4. Καθορίζεται η διαδικασία για τη διαπίστωση του ειδικότερου χαρακτηρισμού της έκτασης ως δάσους ή δασικής, ακόμη και αν η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα.

5. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν με βάση τη δασική νομοθεσία για την προστασία των ανωτέρω εκτάσεων, ανακαλούνται, ακόμη και αν υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

6. Ο ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικής γίνεται εφόσον δεν έχει καταρτιστεί δασολόγιο, αλλά υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης, από την Επιτροπή Δασολογίου της Περιφερειακής Ενότητας, ακόμη και αν η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα.

7. Στη νέα ρύθμιση υπάγονται και τα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια και τα οποία εμφανίζονται στις πλησιέστερες αεροφωτογραφίες ως προς τον χρόνο παραχώρησης με αγροτική μορφή και δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν.

8. Η έκταση κατοχυρώνεται ακόμη και με τίτλους προ μερικών ετών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ιδιοκτήτες πρέπει να συνυποβάλλει με αίτησή του είτε συμβολαιογραφικούς τίτλους, είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είτε ένορκες βεβαιώσεις είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νομικός δεσμός του με το ακίνητο.

9. Η άσκηση εκμετάλλευσης σε εκτάσεις έως 30 στρέμματα και η αλλαγή χρήσης επιτρέπονται μετά από τη χορήγηση άδειας του αρμόδιου Δασαρχείου. Η συγκεκριμένη έκταση, λόγω της θέσης, της αλληλεξάρτησης και της σύνδεσής της με τις γειτονικές εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, μπορεί να ανακτήσει τη δασική της βλάστηση με φυσική αναγέννηση, μετά το τέλος της γεωργικής εκμετάλλευσης.

10. Για εκτάσεις πάνω από 5 στρέμματα, χορηγείται άδεια, εφόσον προηγηθεί η έκδοση τοπογραφικού διαγράμματος, καθώς και η κατάθεση οικονομοτεχνικής μελέτης.

 

του Λουκά Γεωργιάδη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο