Θεαματική ήταν η ανάκαμψη της Πειραιώς το 2021, καθώς η τράπεζα πέτυχε άθλους! Κατάφερε από τη μία να παρουσιάσει μη επαναλαμβανόμενα κέρδη 665 εκατ. ευρώ, ενώ από την άλλη πέτυχε τη μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 12,6% από 45,3% το 2020! Παρά την αβεβαιότητα που υπάρχει λόγω της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία, η διοίκηση της τράπεζας περιμένει μέσα στους πρώτους μήνες να δει τον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων, κάτω από το 10%.

Η ικανοποίηση της διοίκησης αντανακλάται από τις δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου Χρήστου Μεγάλου, ο οποίος χαρακτήρισε το 2021 ως “έτος πλήρους ανάκαμψης μέσω της υλοποίησης του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου της τράπεζας”. Επιπλέον, στάθηκε στην ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Πειραιώς και στο γεγονός ότι οι νέες χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά ανήλθαν σε 6,5 δισ. ευρώ. Αν μη τι άλλο, μέσα από τους άθλους του 2021, η τράπεζα είναι πολύ καλά θωρακισμένη, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες που αναπόφευκτα θα προκληθούν από την παγκόσμια αναστάτωση λόγω Ουκρανίας…