Με ιδιαίτερη ψυχραιμία είναι… οπλισμένη η διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων, έναντι των εξελίξεων στην πολεμική σύρραξη Ρωσίας-Ουκρανίας, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της χώρας μας για την προμήθεια πετρελαίου. Το ρωσικό πετρέλαιο δεν αποτελεί παραπάνω από το 15% των ετήσιων ποσοτήτων που προμηθεύεται ο Ελληνικός Όμιλος, οπότε, η εξάρτηση είναι σχετικά μικρή και απολύτως ελεγχόμενη. Σημειώνεται ότι τα ΕΛΠΕ έχει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προμηθευτών, εφαρμόζοντας μια διορατική πολιτική και ανάλογα με την οικονομική συγκυρία, αλλά και τις περιοχές από τις οποίες γίνονται οι προμήθειες. Το αργό πετρέλαιο που προμηθεύονται τα ΕΛΠΕ προέρχεται από τη Μέσα Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Εξ ου και η ψυχραιμία στο επιτελείο του Ανδρέα Σιάμισιη, ο οποίος ασκεί υποδειγματικό μάνατζμεντ στον Όμιλο.