Στις αρχές Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση, κατά πλειοψηφία, του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ελλάδα», που θα αποτελέσει τη βάση του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, για πολλά χρόνια.

Με εργαλείο την 27χρονη εμπειρία της Σ.Κ, ΑΙΓΙΣ σε σημαντικά έργα και μεγάλες επενδύσεις σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δράσης, η εταιρεία μας συμμετείχε στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της άριστης γνώσης του Νέου Νόμου, η Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ μπορεί να υποστηρίξει το όραμα των Ελλήνων επιχειρηματιών και δεσμεύεται να το μετουσιώσει σε πράξη με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Τα πιο σημαντικά στοιχεία βελτιώσεων που εισήχθησαν στο νόμο, είναι τα εξής:

 1. Προβλέπεται για πρώτη φορά εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 2. Στο Νότιο Αιγαίο, πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια, δυνατότητα ενίσχυσης των μεγάλων επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση των εγκαταστάσεών τους.
 3. Προσαυξημένο κατά 10% ποσοστό χορήγησης επιχειρήσεις στις περιοχές ΣΔΑΜ. Αναμένεται η σχετική έγκριση της Κομισιόν για περιοχές του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας.

 

Είδη – χαρακτήρας επενδυτικών σχεδίων

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

 

Τα κίνητρα του Νόμου

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου

 

Οι προκηρύξεις καθεστώτων θα έχουν σταθερό ετήσιο κύκλο. Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης, η προκήρυξη θα γίνεται άπαξ ετησίως. Στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης, οι προκηρύξεις κάθε καθεστώτος θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατ’ έτος με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεις (3) μήνες.

Επικοινωνήστε με την έμπειρη ομάδα της ΑΙΓΙΣ Σ.Κ. για την πραγματοποίηση του έργου σας, μέσω τηλεφώνου στο: +30 210 7770021 , είτε μέσω email στο: info@skaegis.gr.