Πολλά επίπεδα ψηλότερα ανεβαίνει η Intracom, η οποία αναλαμβάνει το πρόγραμμα αναβάθμισης του Ελληνικού συστήματος αναβάθμισης των πυραύλων PATRIOT, παρουσία στελεχών του ΝΑΤΟ. Στόχος του project είναι η εγκατάσταση και ενσωμάτωση όλων των τροποποιήσεων του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πυραύλων, καθώς και ο λειτουργικός έλεγχος του συστήματος μέσω του αναβαθμισμένου λογισμικού στην πλέον σύγχρονη έκδοσή του για τα κέντρα ελέγχου, συντονισμού και επικοινωνιών. “Πύραυλος” η Intracom!