Τα τελευταία έτη, η Ρομποτική Μερική Νεφρεκτομή (ΡΜΝ) έχει επικρατήσει ως η μέθοδος εκλογής για την αφαίρεση επιλεγμένων, περιφερικών νεφρικών όγκων, <4 cm αλλά και >4 cm, όπου τεχνικά προσφέρονται για μερική αφαίρεση ή, αναγκαστικά σε όγκους οι οποίοι βρίσκονται σε μονήρη νεφρό προκειμένου ο ασθενής να μην οδηγηθεί σε νεφρεκτομή και αιμοκάθαρση.

Ωστόσο, ακόμη και με την προσθήκη του ρομποτικού συστήματος Da Vinci, η μερική νεφρεκτομή παραμένει μια δύσκολη τεχνικά επέμβαση για τον χειρουργό.

Πώς θα επιλέξει ο ασθενής;

Πολυάριθμες μελέτες κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) έχουν ως αντικείμενο τη συσχέτιση μεταξύ του βαθμού εμπειρίας του χειρουργού στη ΡΜΝ και του βαθμού εμπειρίας του νοσοκομειακού κέντρου σε σχέση με τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα, αλλά και τις μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές τις μελέτες είναι αρκετά ενδιαφέροντα.

«Φαίνεται λοιπόν ότι όσο πιο έμπειρος είναι ο ρομποτικός χειρουργός που θα διενεργήσει τη ΡΜΝ, τόσο περισσότερο μειώνονται τα ποσοστά των μετεγχειρητικών επιπλοκών, ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο, και επιπλέον επιτυγχάνονται καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα», αναφέρει ο κ. Βασίλειος Πουλάκης, Αν. Καθηγητής, Δ/ντής Γενικής Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Ουρολογικής Κλινικής στο Metropolitan Hospital.

Επιπρόσθετα, η εμπειρία του νοσοκομειακού κέντρου που θα πραγματοποιηθεί η επέμβαση αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την ομαλή μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς (εξειδικευμένο προσωπικό, σωστή συνεργασία ιατρικού-νοσηλευτικού προσωπικού, κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή).

Ποιος θεωρείται έμπειρος ρομποτικός χειρουργός;

Η απάντηση δίνεται και εδώ από μελέτες που διεξήχθησαν σε κέντρα των ΗΠΑ.

Τα αποτελέσματα των μελετών κατέδειξαν ότι έμπειρος ρομποτικός χειρουργός θεωρείται αυτός που πραγματοποιεί ετησίως τουλάχιστον 15-20 ΡΜΝ.

Όσο πιο έμπειρος είναι ο ρομποτικός χειρουργός που θα διενεργήσει τη ΡΜΝ, τόσο περισσότερο μειώνονται τα ποσοστά των μετεγχειρητικών επιπλοκών, ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο, και επιπλέον επιτυγχάνονται καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα.

Ποια η εμπειρία στη PMN στο ρομποτικό ουρολογικό κέντρο του Θεραπευτηρίου Metropolitan;

Ο Διευθυντής του ρομποτικού ουρολογικού κέντρου κ. Βασίλειος Πουλάκης έχει διενεργήσει από το 2011 μέχρι το 2017 περισσότερες από 450 ΡΜΝ, με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας βάσει των διεθνών προτύπων.

Άλλωστε, στο κέντρο του Metropolitan Hospital διενεργούνται ρομποτικές επεμβάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των ουρολογικών παθήσεων.

Κατά συνέπεια και με βάση τα διεθνή πρότυπα, ο κ. Πουλάκης θεωρείται από τους πλέον έμπειρους ρομποτικούς χειρουργούς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας στο ενεργητικό του συνολικά >5.000 ρομποτικές επεμβάσεις έως σήμερα.

Επιπλέον, το Θεραπευτήριο Metropolitan διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και φροντίδας του ασθενούς, με τη διαθεσιμότητα της πλέον σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά και το άρτια και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό καλύπτοντας τις υψηλές απαιτήσεις της μετεγχειρητικής παρακολούθησης του ασθενούς.

«Συμπερασματικά, οφείλουμε να τονίσουμε ότι τα μέγιστα οφέλη που θα έχει ο ασθενής ο οποίος θα υποβληθεί σε ΡΜΝ προκύπτουν όταν το «εργαλείο» που λέγεται ρομποτικό σύστημα βρίσκεται στα χέρια ενός άρτια εκπαιδευμένου και έμπειρου χειρουργού, ο οποίος είναι σε θέση να αξιοποιήσει όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση του ρομποτικού συστήματος προς όφελος του ασθενούς», καταλήγει ο ιατρός.