Δημοσιονομικό χώρο για την κάλυψη πρόσθετων δαπανών για την ενίσχυση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ανοίγει η σαφώς βελτιωμένη εικόνα του προϋπολογισμού στο εννιάμηνο.

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού στο τέλος Σεπτεμβρίου, διαμορφώθηκε στα 10,15 δισ. ευρώ έναντι στόχου 13,011 δισ. ευρώ, ενώ το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 5,96 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 8,855 δισ. ευρώ. Παρά την αύξηση των δαπανών στο εννιάμηνο, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, η αύξηση των φορολογικών εσόδων έσωσε την.. παρτίδα, καθώς οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 39,45 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,358 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί.