Η κάλυψη των απωλειών λόγω του lockdown αποτελεί τη βασική αιτία για τη θεαματική αύξηση της φοροδιαφυγής στις επιχειρήσεις, καθώς από το 40% προ της πανδημίας, αυξήθηκε στο 50%!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου, έγιναν 11.282 έλεγχοι σε ισάριθμες επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε 5.746 από αυτές. Έτσι, το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 50,9%, ενώ στους παραβάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα, συνολικού ύψους 6,32 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν 131 έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ και η ΑΑΔΕ απενεργοποίησε 110 ΑΦΜ φορολογουμένων, οι οποίοι στέρησαν διαφυγόντα έσοδα 22,38 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπλέον, σε 611 περιπτώσεις επιχειρήσεων, αποκαλύφθηκαν διαφυγόντα έσοδα 403,46 εκατ. ευρώ, ενώ το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, διενήργησε 265 φορολογικούς ελέγχους, βεβαιώνοντας φόρους και πρόστιμα, ύψους 116,24 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί υπέβαλαν 1.138 μηνυτήριες αναφορές για ποινικά αδικήματα φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ.