Η εθελούσια έξοδος 600 εργαζομένων της Alpha Bank ανοίγει τον δρόμο για να υπάρξει περαιτέρω συμμάζεμα του ισολογισμού της, αλλά στοχεύει στην προσέλκυση της νέας γενιάς στελεχών που θα “τρέξουν” την τράπεζα στη νέα εποχή. Η ανταπόκριση στο πρόγραμμα εθελουσίας ήταν πρωτοφανής, καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για συμμετοχή περίπου 400 ενδιαφερομένων. Ωστόσο, υπήρξε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και έτσι η τράπεζα διευκολύνεται ως προς τον διπλό στόχο της μείωσης των λειτουργικών εξόδων και της βελτίωσης της ποιότητας του προσωπικού της. Σημειώνεται ότι με αυτήν την εθελουσία (πιθανότατα την τελευταία), η τράπεζα, θα είναι η πρώτη συστημική στη χώρα, η οποία θα έχει συνολικό απασχολούμενο προσωπικό, κάτω από 6.000 άτομα.