Το ποσό των 610,93 ευρώ κατά μέσο όρο έλαβαν 12.476 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, οι οποίοι είχαν καταβάλλει διπλές εισφορές,

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ μετά την εκκαθάριση των εισφορών του 2020, προέκυψαν πιστωτικά εκκαθαριστικά για τους δικαιούχους, οι οποίοι είχαν παράλληλη μισθωτή εργασία. Ο ΕΦΚΑ κατέβαλε το συνολικό ποσό των 7.621.964,62 ευρώ, ενώ δεν αποδόθηκαν 111.907,93 ευρώ σε 480 ασφαλισμένους, λόγω η μη έγκυρου ΙΒΑΝ, καθώς και 1.829.746,23 ευρώ σε 4.216 ασφαλισμένους, λόγω μη συμπληρωμένου ΙΒΑΝ. Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι αποκτούν άμεσα τη δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού είτε στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)  επιλογή: Ασφαλισμένοι ->Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Ατομικά Στοιχεία) είτε και μέσω αντίστοιχων επιλογών στην ηλεκτρονική σελίδα www.gov.gr