Έσοδα 295,6 εκατ. ευρώ θα βάλει στο ταμείο του ο ΟΤΕ μετά την πώληση του 54% των μετοχών που κατείχε στην εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας Orange Romania, ενώ, ανακοινώθηκε ότι θα διανεμηθεί στους μετόχους ποσό 174 εκατ. ευρώ, μέσω έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Η πώληση της Telekom Romania Fixed είναι μια στρατηγική απόφαση που ανοίγει το δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξής του και την αξία για τους μετόχους. Επιπλέον, η συμφωνία αυτή δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές για την Telekom Romania Fixed και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ρουμανικής αγοράς, προς όφελος των πελατών και της κοινωνίας. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΟΤΕ παραμένει στην αγορά της Ρουμανίας μέσω της Telekom Romania Mobile, θέτοντας ως στόχο την επίτευξη θετικών ταμειακών ροών μέσω μιας ανανεωμένης προσέγγισης της αγοράς. Πρόκειται για μια επωφελή συμφωνία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη”, ενώ ευχαρίστησε τη διοίκηση και τους εργαζομένους της Telekom Romania για όλα τα επιτεύγματα της εταιρείας μέχρι σήμερα”, όπως καταλήγει στην ανακοίνωση του, ο επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ.