Νέα, στρατηγική συνεργασία συνάπτουν η SAS, κορυφαία εταιρεία analytics και τεχνητής νοημοσύνης, και η Εθνική Τράπεζα, ο πρώτος τραπεζικός οργανισμός στην Ελλάδα με 180 έτη συνεχόμενης λειτουργίας, με αντικείμενο τη δημιουργία ενός Analytics Center of Excellence εντός της τράπεζας. Η Εθνική Τράπεζα, η οποία διαθέτει βάση που ξεπερνά τα 5,5 εκατ. πελάτες λιανικής και στηρίζει σημαντικά την ελληνική οικονομία, δημιούργησε το κέντρο αυτό με σκοπό να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της. Αξιοποιώντας τo SAS Viya μέσω του Microsoft Azure και υιοθετώντας τις προηγμένες τεχνολογίες analytics και τεχνητής νοημοσύνης της SAS η τράπεζα έχει σκοπό τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και την βελτίωση της κερδοφορίας της.

Μέσω του Analytics Center of Excellence, το οποίο βασίζεται σε πλατφόρμα ανοικτή ως προς τη τεχνολογία με τη χρήση Python, R, Java, Lua κ.α, αλλά και ως προς τη δημιουργία πολύπλοκων αναλύσεων με γραφικό τρόπο αποκλειστικά, η Εθνική Τράπεζα επιδιώκει να εξορθολογήσει όλες τις διαδικασίες analytics που διαθέτει. Η λύση που προσφέρει η SAS έρχεται να αξιοποιήσει αποτελεσματικά όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και να βοηθήσει τον οργανισμό να εφαρμόσει τις κατάλληλες πρακτικές που θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, η ευελιξία της πλατφόρμας της SAS σε συνδυασμό με την ελαστικότητα του Cloud της πλατφόρμας Azure της Microsoft βοηθά τον οργανισμό στο να διαμορφώνει τις υποδομές ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, όχι μόνο από τις καθημερινές εργασίες, αλλά και από νέα έργα που προκύπτουν στην πορεία.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Παντελής Μαραβέας, Assistant General Manager Retail Segments, Bank Analytics & Liability Products στην Εθνική Τράπεζα: «Η επένδυση στα analytics είναι μία στρατηγική απόφαση που θα βοηθήσει την Εθνική Τράπεζα να πετύχει τους στόχους της. Με το SAS Viya και την επιτυχημένη ανάπτυξη και υλοποίησή του σε περιβάλλον Cloud, έχουμε βελτιώσει συνολικά την απόδοση του Center of Excellence όσον αφορά την ανάπτυξη νέων υποδομών analytics, μειώνοντας σημαντικά τα κόστη και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών και αποκτώντας ευελιξία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στον τρόπο εργασίας μας. Η μακροχρόνια και ιδιαίτερα επιτυχημένη και επωφελής συνεργασία της τράπεζας, από το 2008, με την SAS, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή μας καθώς η εταιρεία έχει δημιουργήσει πολλές εξειδικευμένες εφαρμογές για εμάς, με βάση την προηγμένη τεχνολογία της.»

Ο κ. Γιάννης Παπατσίρος, Regional Lead της SAS για Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία δήλωσε σχετικά: «H SAS διαθέτει βαθιά εμπειρία στις προκλήσεις του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα. Είναι τιμή μας που ένας οργανισμός όπως η Εθνική Τράπεζα εμπιστεύεται την SAS για να την υποστηρίξει στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Η πλατφόρμα πάνω στην οποία δημιουργήθηκε το Center of Excellence, μεταξύ άλλων, επιτυγχάνει σε μεγάλο βαθμό τον ‘εκδημοκρατισμό’ των analytics, δίνοντας στην Τράπεζα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το data science ταλέντο που διαθέτει, αλλά και να προσελκύσει υψηλού επιπέδου δυναμικό από την αγορά.»