Έντονη κινητικότητα παρουσιάζεται τις τελευταίες ημέρες στον Όμιλο της Πειραιώς, καθώς η έγκριση για την τιτλοποίηση των δανείων Sunrise I και η έναρξη απευθείας συζητήσεων για την πώληση μη εξυπηρετόυμενων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, αναμένεται να επηρεάσουν καταλυτικά την ποιότητα του ισολογισμού. Το ύψος των τιτλοποιημένων δανείων ανέρχεται σε 7,2 δισ. ευρώ, ενώ η πώληση “τοξικών” συμβάσεων leasing, αφορούν χαρτοφυλάκιο ύψους 535 εκατ. ευρώ. Μέσα από τις κινήσεις αυτές, η διοίκηση βλέπει πολύ γρηγορότερη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, ενώ δεν πέρασαν στο… ντούκου από την αγορά τα πολύ καλά λόγια της Citigroup για τον Όμιλο Πειραιώς, ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης των τραπεζικών μετοχών από τον οίκο Moody’s. Μέσα σε όλα αυτά, ήρθε και το… κερασάκι στην τούρτα, καθώς η τράπεζα ανακοίνωσε τα νέα χρηματοδοτικά προϊόντα για τη δημιουργία αγροτικών φωτοβολταϊκών πάρκων. Στελέχη της τράπεζας, από την Λεπτοκαρυά Πιερίας, ανακοίνωσαν ότι προωθούνται ειδικά προγράμματα για επενδύσεις σε “repowering”, αντικατάσταση και αναβάθμιση εξοπλισμού (π.χ. panel, inverters κ.τ.λ.), καθώς και παροχή ρευστότητας μέσω ειδικού κεφαλαίου κίνησης για τις ανάγκες ενός πάρκου. Είναι ξεκάθαρο ότι η τράπεζα, υπό την καθοδήγηση του διδύμου Χατζηνικολάου-Μεγάλου, εξυγιαίνει με ταχύτατους ρυθμούς το χαρτοφυλάκιο και η προσπάθεια αποδίδει καρπούς στον τομέα των δανείων, με έμφαση τον αγροτικό τομέα, όπου υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα.