Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία σχετικά με τις προμήθειες που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη χρονιά, από τα οποία προκύπτουν εντυπωσιακά συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο όμιλος:. Πιο συγκεκριμένα, ο όμιλος διέθεσε 496 εκατ. ευρώ σε εγχώριους προμηθευτές, τα οποία κατευθύνθηκαν σε 1.320 επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα! Μιλάμε δηλαδή για πολύτιμα έσοδα σε μια περίοδο, οικονομικής πίεσης λόγω των συνεπειών της πανδημίας. Ο όμιλος  έχει θέσει υψηλούς στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και μεταξύ αυτών περιλαμβάνεαι και η διάθεση ποσών άνω του 90% των συνολικών δαπανών σε εγχώριους προμηθευτές, προκειμένου να υπάρξει ισχυρό αποτύπωμα στην αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Σημειώνεται ότι για την επέκταση των δικτύων 4G και 5G, η εταιρεία συνεργάζεται με επιχειρήσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Εύγε!