Σε νέα τόνωση της ρευστότητας στοχεύει η ΔΕΗ μέσα από τη μεταβίβαση πακέτου απαιτήσεων από πελάτες που δεν έχουν καταβάλλει τις οφειλές για χρονικό διάστημα άνω των 90 εημερών. Η εταιρεία που παίρνει το πακέτο της διαχείρισης των απαιτήσεων είναι η ιρλανδική  PPC ZEUS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις από την είσπραξη οφειλών, καθώς η ΔΕΗ, με βάση και τον ραγδαία βελτιούμενο ισολογισμό της, είναι σε θέση να ασκεί και πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Το εντυπωσιακό τίμημα από την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ και η μελλοντική εισροή καθαρού ποσού άνω των 1,3 δισ. ευρώ στα ταμεία της, αποτελεί πλέον “κλειδί” για τις επόμενες κινήσεις, οι οποίες κατόπιν και της κατευθυντήριας γραμμής από την κυβέρνηση, πρέπει να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Επιπλέον, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΕΗ, ως διαχειριστής των απαιτήσεων και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης διαχείρισης, κατ΄ εντολήν και για λογαριασμό της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, υποαναθέτει συγκεκριμένες υπηρεσίες διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών στην QUALCO. Η μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας είναι πλέον νοικοκυρεμένη και μπορεί παράλληλα να ασκεί και ουσιαστική πολιτική στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Καθώς, όπως είναι γνωστό, δεν αρκεί για μια επιχείρηση να έχει μόνο ποιοτικό ισολογισμό, αλλά να έχει και σημαντική κοινωνική παρουσία και ευθύνη.