Η αύξηση των διεθνών τιμών του ενεργειακού κόστους αλλά και των πρώτων υλών, τροφοδοτούν τις ανοδικές τάσεις στον δείκτη των οικοδομικών υλικών, ο οποίος τον Αύγουστο, αυξήθηκε κατά 4,6%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σε επιμέρους υλικά και εργασίας, οι αυξήσεις είναι διψήφιες. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών και ειδικότερα σε: Πετρέλαιο κίνησης- Diesel (20,6%), Σωλήνες χαλκού (16,4%), Σίδηρο οπλισμού (16,3%), Αγωγούς χάλκινους (12,1%), Θερμαντικά σώματα (7,5%), Κιγκλιδώματα ανοξείδωτα (5%), Τούβλα (4,7%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (4,4%), Πλαστικούς σωλήνες (4,1%), Ντουλάπες ξύλινες (3,5%), Μηχανισμούς γκαραζόπορτας (3,1%), Κουφώματα αλουμινίου (2,7%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (2,6%), Πόρτες εσωτερικές (2,3%), Ξυλεία οικοδομών (2,2%), Υαλοπίνακες ασφαλείας (2%), Παράθυρα ξύλινα (1,9%), Μαρμαρόπλακες (1,9%), Παρκέτα (1,5%), Εντοιχισμένα ντουλάπια (1,5%) και Έτοιμο σκυρόδεμα (0,5%).