Η έκρηξη στην τουριστική κίνηση τον Ιούλιο και η αύξηση της κατανάλωσης, οδήγησαν σε νέα σημαντική τόνωση του τζίρου στο λιανικό εμπόριο, κατά 400 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο τζίρος τον φετινό Ιούλιο ανήλθε στα 3,2 δισ. ευρώ έναντι 2,8 δισ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 14,5%, ενώ σε σχέση με τον Ιούνιο αυξήθηκε κατά 7,7% (είχε διαμορφωθεί στα 2,9 δισ. ευρώ).

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2021 σε σχέση με τον Ιούλιο 2020 είναι:

  • Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 61,6%.
  • Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 58,6%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2021 σε σχέση με τον Ιούλιο 2020 είναι:

  • Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 4,8%.
  • Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 2,9%.