Διατήρησε την ηγετική της θέση και το 2020, η Eurobank Factors, θυγατρική του Ομίλου Eurobank στην παροχή υπηρεσιών, καθώς έκλεισε τη χρονιά με μερίδιο 33%, παρά τις παρενέργειες της πανδημίας στην παραγωγική της λειτουργία. Η εταιρεία παρέμεινε ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών προσφέροντας νέες λύσεις, υποστηρίζοντας παράλληλα, νέους προμηθευτές μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας. Παράλληλα, στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του ομίλου, η Eurobank Factors εργάζεται εντατικά για τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, με ανασχεδιασμό υπηρεσιών, διαδικασιών και βελτίωσης των προϊόντων της με την υιοθέτηση, σύγχρονων και λειτουργικών ψηφιακών λύσεων.