Έως το βράδυ θα έχουν πληρωθεί οι δικαιούχοι της ενίσχυσης από  στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον Αύγουστο, αλλά και όσοι είχαν να λάβουν υπόλοιπα από τον Ιούλιο.

Το υπουργείο Εργασίας καταβάλλει σήμερα 8,08 εκατ. ευρώ σε 37.240 δικαιούχους. Πιο συγκεκριμένα, 7,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 36.765 εργαζομένους ενταγμένους στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για τον Αύγουστο 2021, ενώ 91.791 ευρώ θα καταβληθούν σε 475 εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για τον μήνα Ιούλιο 2021 (υπόλοιπα).