Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ έτους 2021, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00. Σημειώνεται ότι φέτος ξεκινάει η διαδικασία νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-oaed. Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ. Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 508,20 € έως 1.016,40 € και καταβάλλεται εφάπαξ στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου κάθε έτους.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα: Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού – μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου, του χορευτή – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Δικαιούχοι είναι επίσης και οι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2021, που κατά το έτος 2020 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος έτους 2021, εφόσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 ευρώ. Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2021 και μετά, ανεξάρτητα από το ποσό της σύνταξής τους, καθώς και όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία από 11/9/2021 και μετά, εφόσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται μέσω του ατομικού λογαριασμού eServices του ΟΑΕΔ. Το ειδικό εποχικό επίδομα ανάλογα με τα ένσημα και το επάγγελμα, υπολογίζεται ως εξής:

 1. Για Οικοδόμους, Λατόμους και Ασβεστοποιούς απαιτούνται 95-210 ημερομίσθια και το ποσό που θα λάβουν είναι 752,14 ευρώ.
 2. Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες με 50-210 ημερομίσθια, θα λάβουν 711,48 ευρώ.
 3. Δασεργάτες – Ρητινοσυλλέκτες με 50-210 ημερομίσθια, θα λάβουν 711,48 ευρώ.
 4. Καπνεργάτες με 50-210 ημερομίσθια, θα λάβουν 711,48 ευρώ.
 5. Μουσικοί – μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου με 50-210 ημερομίσθια, θα λάβουν 508,20 ευρώ.
 6. Υποδηματεργάτες με 50-210 ημερομίσθια, θα λάβουν 508,20 ευρώ.
 7. Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης με 50-230 ημερομίσθια, θα λάβουν 711,48 ευρώ.
 8. Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων με 70-210 ημερομίσθια, θα λάβουν 508,20 ευρώ.
 9. Ηθοποιοί με 50-210 ημερομίσθια, θα λάβουν 508,20 ευρώ.
 10. Τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης με 50-210 ημερομίσθια, θα λάβουν 508,20 ευρώ.
 11. Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου με 50-210 ημερομίσθια, θα λάβουν 508,20 ευρώ.
 12. Ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου με 50-210 ημερομίσθια, θα λάβουν 508,20 ευρώ.
 13. Ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου με 50-210 ημερομίσθια, θα λάβουν 508,20 ευρώ.
 14. Μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου με 75 ημερομίσθια και όχι άνω των 50 από 1/10 -31/12, θα λάβουν 508,20 ευρώ.
 15. Σμυριδεργάτες με 50-240 ημερομίσθια, θα λάβουν 1.016,40 ευρώ.
 16. Ταξιθέτες θεάτρου και κινηματογράφου με 50-210 ημερομίσθια, θα λάβουν 508,20 ευρώ.
 17. Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων με 50-210 ημερομίσθια, θα λάβουν 508,20 ευρώ.
 18. Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων με 50-210 ημερομίσθια, θα λάβουν 508,20 ευρώ.

Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr/eidiko-epochiko-boethema