Σε εβδομαδιαία βάση, η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύου Διανομής Αερίου έχει να μας… πει και ένα νέο! Συνεχίζει τις δημοπρατήσεις για τα δίκτυα φυσικού αερίου και μέσα στο προσεχές διάστημα θα φέρει πιο κοντά το φυσικό αέριο στη Δυτική Ελλάδα, καθώς θα συνδεθούν η Πάτρα, ο Πύργος και το Αγρίνιο. Ειδικά, η σύνδεση των Πατρών, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, έχει στρατηγική σημασία για την εταιρεία, λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου ενδιαφέροντος για την περιοχή, η οποία αποτελεί τη δυτική πύλη εισόδου στη χώρα. Η ΔΕΔΑ έχει επιτύχει την ένταξη των έργων της στο ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω των αντίστοιχων περιφερειακών επιχειρησιακών πλάνων (ΠΕΠ). Στην προκειμένη περίπτωση τα έργα θα χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, ίδια κεφάλαια της Περιφέρειας, καθώς και κεφάλαια της ΔΕΔΑ. Και η διοίκηση, υπό τον Μάριο Τσάκα, δεν σταματά, καθώς σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις…

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο” του Σαββάτου 11/9