Εκρηκτική ανάκαμψη στον τζίρο παρουσίασε ο τουριστικός κλάδος κατά το β΄ τρίμηνο του έτους, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Κλάδοι όπως οι αεροπορικές μεταφορές, οι υπηρεσίες καταλύματος και οι υπηρεσίες εστίασης καταγράφουν αλματώδη αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, όταν ήταν σε ισχύ τα μέτρα περιορισμού για την ανάσχεση της πανδημίας. Ειδικότερα, οι αεροπορικές μεταφορές καταγράφουν ετήσια μεταβολή 80,5%, η παροχή υπηρεσιών καταλύματος εκρηκτική άνοδο 766% και η παροχή υπηρεσιών εστίασης ετήσιο άλμα 73,1%. Μεγάλη άνοδο 323,8% καταγράφουν και οι δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.