Ισχυρότατα ήταν τα μεγέθη της Eurobank κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της πρώτης σε κεφαλαιοποίηση τράπεζας της χώρας. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 195 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,7%, ενώ τα καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες ανήλθαν σε 73 εκατ. ευρώ. Τα νέα δάνεια ανήλθαν σε 3,4 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 2,4 δισ. Η τράπεζα κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) και στο τέλος του 2023, θα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζών με βάση τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Όπως επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος Φωκίων Καραβίας, στο τέλος του 2021, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα υποχωρήσει στο 8%, καθιστώντας την τράπεζα ακόμη πιο δυνατή και έτοιμη να αυξήσει τη χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ομορφιές!

 

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο” του Σαββάτου 4/9