Από αύριο 7 Σεπτεμβρίου και στις 11 το πρωί, ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ανέργων  για τον Β΄ κύκλο του προγράμματος του ΟΑΕΔ που θα δώσει τη δυνατότητα σε 4.300 νέους ανέργους να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ανέργων θα λήξει στις 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (25 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας). Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ. Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό τους. Έτσι, για επιχειρήσεις με 0 απασχολούμενους, το ωφελούμενο πρόσωπο μπορεί να είναι έως 1, όσες απασχολούν 1-3 άτομα, οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι έως 2, για 4-9 άτομα, οι ωφελούμενοι μπορούν να φτάσουν τα 3 άτομα, για επιχειρήσεις που απασχολούν 10-19 άτομα, οι ωφελούμενοι μπορούν να φτάσουν έως και 4, για επιχειρήσεις που απασχολούν 20-30 άτομα, οι ωφελούμενοι μπορούν να είναι έως 6, για όσες απασχολούν 31-50 άτομα, οι ωφελούμενοι μπορούν να ανέλθουν έως 10 και όσοι απασχολούν πάνω από 50 άτομα, τότε μπορούν να εντάξουν ωφελούμενους που να αντιστοιχούν στο 25% του προσωπικού.